دانلود رایگان مقالات انگلیسی محیط زیست

ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از محلول های آبی از خاکستر بادی زغال سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از محلول های آبی از خاکستر بادی زغال سنگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله  مدیریت بیوپلاستیک (پلاستیک های زیستی) و پسماند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بیوپلاستیک (پلاستیک های زیستی) و پسماند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آلاینده های فلزات سنگین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلاینده های فلزات سنگین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14