گاهشمار آزمون ها – چهارشنبه 2 اسفند 1402

گاهشمار آزمون های استخدامی

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

در انتظار اعلام نتایج

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

گاهشمار آزمون های اخذ مدرک

 

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

در انتظار اعلام نتایج

  • كارشناسی رسمی قوه قضائیه (خبر) (نمونه سوال)
  • صلاحیت حرفه ای روانشناسان (خبر)
  • کارشناس رسمی دادگستری

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

دکمه بازگشت به بالا