دانلود رایگان سوالات آزمون وکالت اسکودا - کانون وکلای دادگستری به همراه پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات آزمون وکالت اسکودا - کانون وکلای دادگستری به همراه پاسخنامه
قیمت خرید این محصول
۶۸,۰۰۰ تومان
پاسخنامه
دارای پاسخنامه تستی
قابلیت پرینت
دارد
منبع سوالات
اصل سوالات برگزار شده
نوع سوالات
چهارگزینه ای
وضعیت فایل
آماده دانلود
تعداد سوالات
140
تعداد صفحات
61
دروس تخصصی این بسته
حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، اصول استنباط، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و خصوصی
جزئیات محصول

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته وکالت برای آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران با نمایندگی اسکودا نموده است. امیدواریم سوالات موجود در این بسته برای آزمون های آتی شما عزیزان مفید واقع شود.

فایل های رایگان دانلودی

1- دانلود رایگان اصل سوالات آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزی وكالت كانون های وكلای دادگستری 1402 با نمايندگی اسكودا 401A شامل 140 سوال با پاسخ تستی 

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری
7- حقوق اساسی

سوالات وکالت اسکودا 1402 با جواب

2- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1400 (آزمون سال 1401) با کلید سوالات، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری
7- حقوق اساسی

سوالات وکالت اسکودا 1400 با جواب

3- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1399 (آزمون سال 1400) با پاسخ تستی سوالات، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1399 با جواب

4- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1398 با پاسخ تستی سوالات، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1398 با جواب

5- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1397 با پاسخ تستی سوالات، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1397 با جواب

6- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کرمانشاه سال 1397 با پاسخ تستی سوالات، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1397 کرمانشاه با جواب

7- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1396 به همراه پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1396 با جواب

8- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1395 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1395 با جواب

9- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1394 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1394 با جواب

10- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1393 دارای پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1393 با جواب

11- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1392 به همراه پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1392 با جواب

12- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1391 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1391 با جواب

13- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1390 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1390 با جواب

14- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1390 گیلان با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط
5- حقوق جزا
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1390 گیلان با جواب

15- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1389 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1389 با جواب

16- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1388 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1388 با جواب

17- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1387 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1387 با جواب

18- دانلود رایگان سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال 1386 با پاسخ تستی، شامل دروس:

1- حقوق مدنی
2- آیین دادرسی مدنی
3- حقوق تجارت
4- اصول استنباط حقوق اسلامی
5- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
6- آیین دادرسی کیفری

سوالات وکالت اسکودا 1386 با جواب

محتویات بسته فروشی

اصل سوالات آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزی وكالت كانون های وكلای دادگستری 1402 با نمايندگی اسكودا 401A شامل 140 سوال با پاسخ تشریحی حاوی دروس:

  • فصل اول: سوالات حقوق مدنی
  • فصل دوم: آیین دادرسی مدنی
  • فصل سوم: حقوق تجارت
  • فصل چهارم: اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه
  • فصل پنجم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی
  • فصل ششم: آیین دادرسی کیفری
  • فصل هفتم: حقوق اساسی
آخرین اخبار استخدامی اسکودا

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به نمایندگی از کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرح، شرایط و موارد زیر اقدام به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت می نمایند. مهلت ثبت نام تا 22 فروردین 1402 می باشد.

اخبار آزمون وکالت اسکودا


بدون دیدگاه