چهارشنبه های تخفیفی ایران عرضه (تا 50 درصد تخفیف)

گروه آموزشی ایران عرضه جهت همراهی با کاربران و داوطلبین گرامی و ارائه خدمات هر چه بیشتر، اقدام به ارائه تخفیفات ویژه در روزهای چهارشنبه هر هفته نموده است. هر چهارشنبه میزان تخفیف از 10 الی 50 درصد به صورت رندم و سیستمی انجام شده و در کانال تلگرامی ایران عرضه اعلام می شود. دقت نمایید که کد اعلام شده فقط تا انتهای روز چهارشنبه همان روز معتبر است.

این تخفیف شامل تمامی محصولات ایران عرضه شده و فرصتی مناسب برای کاربران جهت تهیه محصولات و منابع آزمون فراهم می کند. لطفا برای دریافت تخفیف محصولات ایران عرضه، عضو کانال تلگرام ایران عرضه شده و چهارشنبه هر هفته کد تخفیف جدید را دریافت نموده و در سبد خرید خود اعمال نمایید. کانال تلگرام ایران عرضه: 

https://t.me/iranarze