تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات استخدامی 7 درس عمومی

دانلود رایگان سوالات استخدامی

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله یک رویکرد بهینه سازی و شبیه سازی مجدد برای مشکل موقعیت یابی و اعزام – نشریه IEEE

مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله استفاده از رسانه های اجتماعی مرتبط با کار – نشریه الزویر

مبلغ: 61,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله حل مشکل جابجایی و اعزام آمبولانس پویا با برنامه نویسی تقریبی پویا – نشریه الزویر

مبلغ: 42,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 32 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نظارت EPR بر پلیمریزاسیون آنیلین – نشریه الزویر

سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مشکل مکان یابی آمبولانس با تماس های تصادفی تحت نزدیکترین خط مشی اعزام موجود – نشریه اشپرینگر

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مسئله موقعیت یابی و اعزام آمبولانس – نشریه اشپرینگر

مبلغ: 36,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12(1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله پیشینه های اصلی ارزش ویژه برند در توسعه برند میراث فرهنگی – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)