تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود مقالات

ترجمه مقاله شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی، تشویش و استرس در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ – نشریه الزویر

مبلغ: 63,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نقش مشارکت های دولتی و خصوصی در بهبود گردشگری آسیب دیده از Covid-19 – نشریه الزویر

مبلغ: 74,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 38 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ویژگی ذهن آگاهی، بهم ریختگی هیجانی و افسردگی – نشریه الزویر

مبلغ: 64,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ساختار سیستم هوش تجاری بر اساس داده های تصویری ساختار نیافته – نشریه الزویر

مبلغ: 62,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اثر توانایی های پویا بر رضایت مشتری بواسطه دگرگونی دیجیتال – نشریه MDPI

مبلغ: 65,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 32 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)