تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود مقالات

ترجمه مقاله مقایسه چارچوب معماری سازمانی

مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اخلاق و فرهنگ سازمانی – عناصر اصلی در توسعه فعالیت های اقتصادی

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ظرفیت نهادی در فرآیند اصلاح حسابداری در دولت محلی اسپانیا – نشریه الزویر

مبلغ: 42,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مکانیسم های بلاک چین برای امنیت اینترنت اشیا – نشریه الزویر

مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بررسی روش کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده – نشریه IEEE

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)