پنجشنبه های مهربانی

هر پنجشنبه بخشی از مبلغ فروش ایران عرضه صرف امور خیریه می شود که تمامی شما کاربران ایران عرضه نیز در آن سهیم هستید.

همچنین مجموعه ایران عرضه هر پنجشنبه به 3 نفر از کاربران کم بضاعتی که به محصولات دانلودی این سایت نیاز دارند، یک محصول پولی را به صورت رایگان ارسال می نماید. لطفا جهت ثبت درخواست در سایت ایران عرضه، عضو شده و فقط از طریق تیکت (بعد از تایید شدن موبایل و ایمیل در پنل) توضیحات خود را ارسال نمایید تا در صورت حائز شرایط بودن، محصول خدمت شما ارسال گردد. عضویت:

https://iranarze.ir/register


همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کُن

گر نصیبِ تو ز گردون، همه یک نان باشد

صائب تبریزی


کمک پنجشنبه 28 تیر 1403به موسسه خیریه شعف (شهید عبدالحمید فتاحیان) انجام شده است:

shaaf-charity.ir


کمک پنجشنبه 21 تیر 1403به آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک انجام شده است:

kahrizakcharity.com


کمک پنجشنبه 7 تیر 1403به موسسه محبت و کارگشایی نیک انجام شده است:

nik-charity.com


کمک پنجشنبه 31 خرداد 1403 به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، محک انجام شده است:

mahak-charity.org


#پنجشنبه_های_مهربانی

#مهربانی_را_مد_کنیم