دانلود رایگان سوالات استخدامی تامین اجتماعی با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات استخدامی تامین اجتماعی با پاسخنامه
قیمت خرید این محصول
۴۸,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان سوالات
پاسخنامه
دارای پاسخنامه تشریحی
قابلیت پرینت
دارد
نوع سوالات
اصل سوالات آزمون تامین اجتماعی
تعداد سوالات
662 سوال تستی
سوالات ادوار گذشته
از سال 93 الی 1401
فرمت فایلها
پی دی اف - PDF
دروس تخصصی
شناخت تامین اجتماعی
دروس عمومی این بسته
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، زبان و ادبیات فارسی، احکام و معارف اسلامی، هوش و توانمندی های عمومی
جزئیات محصول

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی نموده است، که این مجموعه شامل جزوات رایگان آشنایی با سازمان تامین اجتماعی به همراه دفترچه راهنمای استخدامی ادوار گذشته میباشد. همچنین اصل دفترچه سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی که در سالهای 99، 94، 93 و نیز سال 1401 برگزار شده به همراه پاسخنامه تشریحی به این بسته افزوده شده است. کارشناسان ما بر این باورند که مجموعه سوالات استخدامی تامین اجتماعی عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.  

دانلود رایگان فایل ها

دانلود رایگان سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی:

سوالات رایگان تامین اجتماعی 1401

 دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی شهریور سال 1399 سری 200D دارای عکس اصل دفترچه و نیز سوالات تایپ شده این آزمون شامل سوالات عمومی:

 • فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه I.C.D.L
 • زبان انگلیسی - عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی
 • هوش و توانمندی های عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1399 سری 200D

عین دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی شهریور ماه 1399 سری 200F حاوی سوالات دروس عمومی:

 • آیین نگارش زبان فارسی
 • معارف اسلامی
 • دانش اجتماعی و حقوق سیاسی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی
 • هوش و توانمندی عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1399 سری 200F

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی آبان ماه 1393:

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی 1393


دانلود رایگان جزوه های آموزشی:

- دانلود رایگان جزوه شناخت تامین اجتماعی (آشنایی با سازمان) ارائه شده توسط اداره کل آموزش و پژوهش سال 1392 در 19 صفحه:

شناخت تامین اجتماعی

- دانلود رایگان آشنایی با سازمان تامین اجتماعی تالیف معاونت امور بیمه ای اداره کل کارگزاری های رسمی در 222 صفحه تهیه شده در سال 1396 با فرمت pdf شامل موضوعات: کلیات سازمان تامین اجتماعی، کارگزاری های رسمی، درآمد حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها، درمان غیرمستقیم، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون کار:

آشنایی با کلیات تامین اجتماعی

- مجموعه کامل قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی تالیف دفتر قوانین و مقررات تنظیم دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در 792 صفحه:

قوانین تامین اجتماعی

- جزوه مفاهیم و تعاریف بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی تالیف موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در 48 صفحه با فرمت PDF:

مفاهیم بیمه اجتماعی

- جزوه اصول عقاید و گزینش در یک نگاه تامین اجتماعی تالیف هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی در 118 صفحه که شامل سه گفتار اصول دین، گزیده ای از اخلاق کارگزاران در کلام امام خمینی و قانون گزینش در یک نگاه میباشد:

گزینش تامین اجتماعی

- جزوه آشنایی با خدمات متنوع بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی تهیه شده در اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در 16 صفحه:

خدمات بیمه ای و درمانی

- جزوه سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه مناسب برای آشنایی با خدمات و ماموریت های مهم ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور، تهیه شده در اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در 24 صفحه:

تامین اجتماعی در یک نگاه

- جزوه آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386 تهیه شده در سازمان تامین اجتماعی در 7 صفحه با فرمت PDF:

آیین نامه استخدامی

- سوالات استخدامی شناخت تامین اجتماعی (آشنایی با سازمان تامین اجتماعی):

سوالات استخدامی شناخت تامین اجتماعی

اخبار استخدام

سازمان تامین اجتماعی به منظـور تـأمین بخشـی از نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود در مراکـز تابعـه، افـراد واجـد شـرایط را از طریـق برگـزاری آزمـون کتبـی، مصـاحبه و طـی مراحـل گـزینش بصـورت اسـتخدام پیمـانی دعـوت بـه همکـاری مـی نماید.
بدینوسیله بـه اطـلاع کلیـه داوطلبـان متقاضـی ثبـت نـام و شـرکت در آزمـون اسـتخدامی سـازمان تـامین اجتمـاعی مـی رسـاند کـه ثبـت نـام در ایـن آزمـون منحصـرا بـه صـورت اینترنتـی از طریـق درگـاه اطلاع رسـانی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـــور بـــه نشانی: www.sanjesh.org از روز دوشنبه مورخ1401/05/31 آغاز و لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 پایان می پذیرد. کلیـه متقاضـیان ضـرورت دارد کـه در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه شـرایط و ضوابط عمـومی و اختصاصـی آزمـون و فـراهم نمـودن مـدارک و اطلاعـات مـورد نیـاز نسـبت بـه ثبـت نـام در آزمـون فـوق اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی دقیقتر شرایط استخدامی میتوانید صفحه اختصاصی اخبار به روز استخدامی سازمان تامین اجتماعی را از طریق لینک زیر بررسی نمایید:

اخبار استخدامی تامین اجتماعی

محتویات بسته فروشی

1– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 شامل 32 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

 • 9 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه (ICDL)
 • 6 سوال معارف اسلامی
 • 11 سوال زبان و ادبیات فارسی
 • 2 سوال اطلاعات عمومی
 • 4 سوال ریاضی و آمار مقدماتی

2– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی کد 200F در سال 99 شامل 61 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

 • 10 سوال آیین نگارش زبان فارسی
 • 10 سوال معارف اسلامی
 • 10 سوال دانش اجتماعی
 • 15 سوال شناخت تامین اجتماعی
 • 10 سوال اطلاعات عمومی
 • 6 سوال هوش و توانمندی های عمومی

3– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی کد 200D در سال 99 شامل 51 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

 • 4 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه (ICDL)
 • 3 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
 • 5 سوال معارف اسلامی
 • 10 سوال زبان انگلیسی عمومی
 • 10 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
 • 6 سوال دانش اجتماعی
 • 4 سوال شناخت تامین اجتماعی
 • 9 سوال هوش و توانمندی های عمومی 

4– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 94 شامل 44 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

 • 10 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه ICDL
 • 10 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
 • 10 سوال معارف اسلامی
 • 10 سوال زبان انگلیسی عمومی
 • 4 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی

5– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 93 شامل 86 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

 • 15 سوال ناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه ICDL
 • 12 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
 • 15 سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
 • 14 سوال معارف اسلامی
 • 15 سوال زبان انگلیسی عمومی
 • 15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی

6– تعداد 388 اصل سوالات هفت درس عمومی آزمون های استخدامی ادوار گذشته سازمان های مهم دولتی (آموزش و پرورش، بانک ها و ...) با پاسخنامه تشریحی به صورت زیر:

 • 65 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه ICDL
 • 50 سوال ریاضی و آمار مقدماتی
 • 60 سوال زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش
 • 55 سوال معارف اسلامی
 • 55 سوال زبان انگلیسی عمومی
 • 58 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
 • 45 سوال هوش و توانمندی های عمومی