دانلود رایگان سوالات استخدامی حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی

دانلود رایگان سوالات استخدامی حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی
قیمت خرید این محصول
۶۴,۹۰۰ تومان
دانلود رایگان سوالات
پاسخنامه
دارای پاسخنامه تشریحی
قابلیت پرینت
دارد
نوع سوالات
چهار گزینه ای
فرمت فایلها
پی دی اف - PDF
کد محصول
ES423
سوالات تخصصی این بسته
راهنمای معلم قرآن، راهنمای معلم هدیه های آسمانی، راهنمای معلم فارسی، راهنمای معلم علوم تجربی، راهنمای معلم مطالعات اجتماعی، راهنمای نهج القرآن معلم ابتدایی
جزئیات محصول

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه جزوات و سوالات رایگان استخدامی آموزگار ابتدایی منطبق با منابع اعلامی سازمان سنجش در سال ۱۴۰۱ برای آزمون اردیبهشت ۱۴۰۲ نموده است. در همین راستا و جهت آمادگی برای آزمون استخدام آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ بسته مجموعه سوالات راهنمای معلم دوره دبستان آماده شده است که شامل سوالات طراحی شده بر اساس منابع اعلام شده حیطه تخصصی جهت آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی می باشد. این بسته شامل مجموعه راهنمای معلم دروس قرآن، هدیه های آسمانی، علوم تجربی، فارسی، ریاضی و نهج القرآن میباشد. تهیه این بسته آموزشی میتواند تاثیر به سزایی در آمادگی شما جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی داشته باشد.

دانلود رایگان فایل ها

دانلود رایگان سوالات استخدامی حیطه تخصصی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی:

سوالات استخدامی حیطه تخصصی با جواب

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمایی معلم اموزش قرآن دوم دبستان

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن سوم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

 راهنمایی معلم اموزش قرآن سوم دبستان 

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن چهارم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

 راهنمایی معلم اموزش قرآن چهارم دبستان 

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن پنجم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

 راهنمایی معلم اموزش قرآن پنجم دبستان 

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمایی معلم اموزش قرآن ششم دبستان

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

 راهنمایی معلم هدیه های آسمان سوم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمایی معلم هدیه های آسمان ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم

دانلود رایگان کتاب نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

نهج القرآن راهنمای معلم اول تا ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه نهج القرآن راهنمای معلم قرآن:

جزوه خلاصه نهج القرآن راهنمای معلم قرآن

دانلود رایگان نکات مهم نهج القرآن راهنمای معلم قرآن:

نکات مهم نهج القرآن راهنمای معلم قرآن

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم ریاضی اول دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم ریاضی اول دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم ریاضی اول دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم ریاضی اول

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم ریاضی اول دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم ریاضی اول

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم ریاضی ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم ریاضی ششم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم ریاضی ششم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم ریاضی ششم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم ریاضی ششم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی دوم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی دوم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی چهارم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی چهارم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم علوم تجربی ششم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم علوم تجربی ششم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم فارسی اول دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم فارسی اول دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی اول دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی اول

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم فارسی اول دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم فارسی اول

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم فارسی چهارم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم فارسی چهارم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی چهارم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی چهارم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم فارسی چهارم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم فارسی چهارم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم فارسی ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم فارسی ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی ششم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم فارسی ششم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم فارسی ششم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم فارسی ششم

 دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم اجتماعی پنجم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم اجتماعی پنجم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم

دانلود رایگان کتاب راهنمای معلم اجتماعی ششم دبستان تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پروش:

راهنمای معلم اجتماعی ششم دبستان

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم دبستان:

جزوه خلاصه راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم دبستان:

نکات مهم راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم

همچنین میتوانید جهت بررسی سوالات استخدامی و سایر منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی به صفحه محصول اختصاصی آموزگار ابتدایی مراجعه نمایید:

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

محتویات بسته فروشی

1- اصل سوالات استخدامی حیطه تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش 1402 (ثبت نام 1401 آزمون اردیبهشت 1402) به همراه پاسخنامه تشریحی (مجری: سنجش) شامل:

  • مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی
  • مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی
  • مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی
  • مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی فارسی دوره ابتدایی
  • مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

2- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

3- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

4- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن سوم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 75 سوال با پاسخنامه تشریحی 

5- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن چهارم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

6- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن پنجم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

7- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم آموزش قرآن ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

8- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم هدیه های آسمان سوم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

9- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

10- نمونه سوالات استخدامی نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 90 سوال با پاسخنامه تشریحی 

11- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 65 سوال با پاسخنامه تشریحی

12- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

13- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 71 سوال با پاسخنامه تشریحی 

14- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم فارسی اول دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

15- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم فارسی چهارم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

16- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم فارسی ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 70 سوال با پاسخنامه تشریحی 

17- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 90 سوال با پاسخنامه تشریحی 

18- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 90 سوال با پاسخنامه تشریحی 

19- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم ریاضی اول دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 90 سوال با پاسخنامه تشریحی 

20- نمونه سوالات استخدامی راهنمای معلم ریاضی ششم دبستان ویژه آزمون آموزگار ابتدایی شامل 90 سوال با پاسخنامه تشریحی