تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود مقالات

ترجمه مقاله نقش پایداری در برنامه های انرژی هسته ای- استراتژی های ملی انرژی به ما چه می گویند؟ – نشریه الزویر

مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بک هال سلول کوچک ۵G: ديدگاه مديريت منابع راديويی – نشریه IEEE

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22

ترجمه مقاله سنتز در محل و خارج از محل پلی (وینیل الکل) – Fe3O4 نانوکامپوزیت پیشگیرنده شعله – نشریه الزویر

مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)