تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود مقالات

ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و حجم کار حسابرسان تحت فشار بودجه ساعت حسابرسی – نشریه وایلی

مبلغ: 79,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 41 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله فاصله فرهنگی ملی، فرهنگ سازمانی و انطباق نوآوری های مدیریت در شرکت های تابعه خارجی – نشریه الزویر

مبلغ: 58,800 تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 38 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله کمینه سازی جامع هزینه در شبکه های توزیع به وسیله پیکربندی مجدد فیدر زمان بندی شده – نشریه IEEE

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF – نشریه IOP

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11