تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود مقالات علمی

ترجمه مقاله استفاده از یادگیری مشارکتی در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی – نشریه الزویر

مبلغ: 79,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 39 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ساختارهای روانی اجتماعی برای مشارکت در غربالگری سرطان سینه، دهانه رحم و کولورکتال – نشریه الزویر

مبلغ: 71,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله هوش مشارکتی: ایجاد ارزش در قیف فروش B2B – نشریه الزویر

مبلغ: 53,800 تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ارزیابی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به لکنت رشدی – نشریه الزویر

مبلغ: 49,800 تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 17 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله چشم انداز زمانی متعادل و ارتباط آن با علائم بالینی و شناختی در اسکیزوفرنی – نشریه الزویر

مبلغ: 74,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)