تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
منابع دبیری و هنرآموز آموزش و پرورش
منابع فراگیر دستگاه های اجرایی
سوالات استخدامی بانک ملی
سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

دانلود مقالات علمی

ترجمه مقاله مشکلات خواب، اضطراب اجتماعی و شدت لکنت زبان در بزرگسالان – نشریه MDPI

مبلغ: 76,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله سیر مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان با مشکلات هماهنگی آنها با ویژگی ASD/ADHD – نشریه الزویر

مبلغ: 81,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تحریک نوآوری فزاینده و بنیادین به وسیله شیوه های HRM با مشارکت بالا – نشریه الزویر

مبلغ: 84,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله گردشگری عدالت سلامت: تباهی چشم انداز عدالت – نشریه اشپرینگر

مبلغ: 63,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله پیچیدگی و هرج و مرج در سازمان ها

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15