تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله بیوسنسور DNA بر اساس پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم الکتروشیمیایی – نشریه الزویر

مبلغ: 36,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز و مفهوم نوآوری سبز – نشریه الزویر

مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تاثیر عمق بر پاسخ لرزه ای تونل های دایره ای

مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27

ترجمه مقاله آیا طلاق شخصیت شما را تغییر می دهد؟ – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 27 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله غلظت های سرمی فوق العاده زودهنگام نشانگرهای زیستی عصبی و آستروگلیا – نشریه الزویر

مبلغ: 58,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله چه متغیرهایی عملکرد دو سرعت را در ورزشکاران جوان تعیین می کنند؟ – نشریه الزویر

مبلغ: 57,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)