تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات استخدامی بانک ملی
سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

دانلود مقالات علمی

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر کارایی بانک – نشریه الزویر

مبلغ: 78,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله محلی سازی توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – نشریه الزویر

مبلغ: 45,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 40 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مقایسه مولفه های عدم تعهد شناختی در نمونه های اوتیسم، ADHD و جمعیت محور کودکان – نشریه اشپرینگر

مبلغ: 80,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)