تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود مقالات

ترجمه مقاله آنالیز ارتعاش تصادفی ساختمان چند طبقه با استفاده از مدل پارامتر توزیع شده – نشریه الزویر

مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله عملکرد بتن سازه با زباله پلاستیک بازیافتی به عنوان جایگزینی برای ماسه – نشریه الزویر

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اثر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد تجاری – نشریه وایلی

مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ها – نشریه امرالد

مبلغ: 45,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 32 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله پارادایم “سازماندهی”: یادگیری با تمرکز بر مشتری مداری – نشریه امرالد

مبلغ: 40,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)