تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات استخدامی 7 درس عمومی

دانلود رایگان سوالات استخدامی

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله شهرهای هوشمند به عنوان سیستم های فیزیکی – سایبری – نشریه الزویر

مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8

ترجمه مقاله سیری در شبکه قانونی قدرت برند و دینامیک بعدی آن – نشریه الزویر

مبلغ: 51,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 38 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بررسی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی در بین هتل های ایرلندی – نشریه امرالد

مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله روشن سازی مکانیزم رسوب پاشش سرد با استفاده از ارزیابی طیف بینی الکترون اوژه – نشریه الزویر

مبلغ: 36,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 23 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله یک مدل شبکه DEA جدید برای ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک – نشریه الزویر

مبلغ: 50,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 44 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله یک الگوریتم کنترل پوشش دهی بهره وری انرژی مبتنی بر PSO برای شبکه های حسگر بی سیم

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله یادگیری یکپارچه کاری در بازاریابی بین المللی: بینش های دانشجویان – نشریه الزویر

مبلغ: 42,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 26 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)