تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود مقالات

ترجمه مقاله ویژگی های بهداشتی درک شده در صنعت هتلداری – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 21
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 26 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بررسی و تحلیل پروژه های بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تامین – نشریه الزویر

مبلغ: 54,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18 (7 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 26 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تشخیص حالت عاطفی چهره و افسردگی در دختران نوجوان: ارتباط با ویژگی های بالینی – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 25 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی – نشریه الزویر

مبلغ: 68,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تحقق منافع توسعه پس از پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی – نشریه الزویر

مبلغ: 56,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV – نشریه الزویر

مبلغ: 53,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)