تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله بررسی کلی مدل سازی پارامتری و روش های تشخیص هدف رادار با داده های محدود – نشریه IEEE

مبلغ: 59,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله حل معضل کمک فردی و عملکرد شغلی عینی: تأثیر تعدیل‌کننده بازتاب‌پذیری تیم – نشریه الزویر

مبلغ: 59,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 26 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تولید کامپوزیت های بتن سبز شامل الیاف پسماند پلاستیکی فلزی شده – نشریه الزویر

مبلغ: 55,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اصلاح حمله سرویس در شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر یادگیری ماشین – نشریه الزویر

مبلغ: 58,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح دارای بازشوهای کوچک در جان – نشریه الزویر

مبلغ: 53,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تحقیق در مورد طرح تلفیق داده‌های اینترنت اشیاء قدرت بر اساس ابر و NFV – نشریه الزویر

مبلغ: 52,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله کلان داده در مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل – نشریه الزویر

مبلغ: 58,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)