تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله ساختاربندی مجدد شبکه های ارزش موجود برای انتشار نوآوری های پایدار – نشریه الزویر

مبلغ: 65,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 35 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نقش فرهنگ و ویژگی ‌های شخصیتی در عادات و نگرش‌ های بازی های تخته ای – نشریه الزویر

مبلغ: 59,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله درک الگوهای تحرک و فعالیت های کاربر از داده های شبکه های اجتماعی – نشریه الزویر

مبلغ: 51,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله پتانسیل استفاده از انرژی و تجهیز پمپ های حرارتی در هتل های واقع در آب و هوای سرد – نشریه الزویر

مبلغ: 60,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تغییر شکل طولانی مدت ستون های چوبی – نشریه الزویر

مبلغ: 61,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله استخراج کردن دانش از شبکه های عصبی عمیق از طریق تجزیه و تحلیل گراف – نشریه الزویر

مبلغ: 62,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله پروژه های به کارگیری صلاحیت تکنولوژیکی از طریق واسطه ها – نشریه الزویر

مبلغ: 66,800 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 41 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)