تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
سوالات عمومی دستگاههای اجرایی
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش
مجموعه نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی ویژه

دانلود سوالات سازمان فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت

دانلود مقالات

ترجمه مقاله وابستگی ژنتیکی میان انتروکوک فکالیس ها با مقاومت جنتامایسین سطح بالا – نشریه آکسفورد ژورنال

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مقاومت به سطح بالای جنتامایسین و تشخیص ژن aac (6’)Ie-aph(2”) Ia انتروکوک جداسازی شده

مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت – نشریه آکسفورد ژورنال

مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بهبود مدل های پی شمعی برای استفاده در کاربردهای توربین بادی دریایی با کف ثابت – نشریه الزویر

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در تعمیرات و نگهداری راه آهن با محدودیت منابع – نشریه الزویر

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد – نشریه امرالد

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 22 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله جهش های GABBR2 تعیین کننده فنوتیپ در سندرم رت و بیماری های مغزی صرعی – نشریه وایلی

مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)