تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
دانلود رایگان منابع فراگیر دستگاه های اجرایی
سوالات استخدامی بانک ملی
سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی
سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

دانلود مقالات علمی

ترجمه مقاله تشخیص الگوی عمومی با استفاده از یادگیری ماشین در فضای ابری – نشریه الزویر

مبلغ: 78,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله نقش اکوسیستم های کارآفرینی در بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط – نشریه الزویر

مبلغ: 83,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 26 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله بررسی علائم بی خوابی، افسردگی و اضطراب بر هم و تاثیر آن بر عملکرد فردی – نشریه الزویر

مبلغ: 83,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله تحلیل ساختاری درخشان ترین کهکشان خوشه ای در خوشه های ضعیف و غنی – نشریه الزویر

مبلغ: 94,800 تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)