جدیدترین

«گاهشمار آزمون های استخدامی»

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

در انتظار اعلام نتایج

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

«گاهشمار آزمون های اخذ مدرک و پروانه»

در حال ثبت نام

در انتظار آزمون کتبی

  • – 60 روز مانده به مترجم رسمی قوه قضاییه (خبر) (کارت آزمون 23 مرداد 1403)
  • – 68 روز مانده به سردفتری اسناد رسمی (خبر) (نمونه سوال) (کارت آزمون 30 مرداد 1403)

در انتظار اعلام نتایج

نتایج اعلام شده

آزمون های احتمالی در آینده

آزمون های احتمالی در آینده

  • – احتمالا امسال داوری و میانجی گری (خبر) (نمونه سوال)
  • – احتمالا اوایل بهمن آزمون منصب قضا ویژه کارکنان اداری قوه قضاییه