مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی شناخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی شناخت
ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله پیشگیری از بیماری همه گیر و روانشناسی شخصیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشگیری از بیماری همه گیر و روانشناسی شخصیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر روانی کووید 19 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روانی کووید 19 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله هوش هیجانی و دلبستگی در دوران بزرگسالی: فراتحلیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی و دلبستگی در دوران بزرگسالی: فراتحلیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله بازی ویدیویی ارزیابی شخصیت مبتنی بر مدل پنج عاملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازی ویدیویی ارزیابی شخصیت مبتنی بر مدل پنج عاملی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پردازش سیگنال خارجی و داخلی در بیماران مبتلا به اختلال هراس - نشریه PLOS

ترجمه مقاله پردازش سیگنال خارجی و داخلی در بیماران مبتلا به اختلال هراس - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله عملکرد اجرایی سرد در مقایسه با گرم: یک روش جدید برای عملکرد اجرایی

ترجمه مقاله عملکرد اجرایی سرد در مقایسه با گرم: یک روش جدید برای عملکرد اجرایی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6