ترجمه مقاله عملکرد نوروسایکولوژیک اجرایی و غیراجرایی در اختلال شخصیت ضد اجتماعی - نشریه LWW

ترجمه مقاله عملکرد نوروسایکولوژیک اجرایی و غیراجرایی در اختلال شخصیت ضد اجتماعی - نشریه LWW
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عملکرد نوروسایکولوژیک اجرایی و غیراجرایی در اختلال شخصیت ضد اجتماعی
عنوان انگلیسی
Executive and Nonexecutive Neuropsychological Functioning in Antisocial Personality Disorder
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2003
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
LWW - wolter skluwer
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مطالعات تجربی (Experimental Studies)
شناسه ISSN مجله
1537 0887
کد محصول
11381
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد☓
پرسشنامه
ندارد☓
متغیر
دارد✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی شناخت
مجله
عصب شناسی رفتاری و شناختی - Cognitive and Behavioral Neurology
دانشگاه
گروه روانشناسی، دانشگاه سنت لئو، فلوریدا
کلمات کلیدی
شخصیت ضد اجتماعی، توانایی شناختی، عملکرد شناختی
کلمات کلیدی انگلیسی
antisocial personality - cognitive ability - executive functioning
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1097/00146965-200306000-00003
فهرست مطالب
چکیده

مواد و روش ها

شرکت کنندگان

اقتباس (استخراج) گروه های مقایسه

گروه اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارای علائم فعال (ASPD فعال)

گروه اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارای علائم غیرفعال (ASPD - غیرفعال)

گروه کنترل روان پریش (دارای بیماری روانی)

گروه کنترل نرمال

سنجش های نوروسایکولوژیکال

سنجش توانایی هوش عمومی

سنجش عملکرد اجرایی

سایر سنجش های نوروسایکولوژیکال

آنالیز آماری

نتایج

خصوصیات دموگرافی

خصوصیات تطبیق روان پریشی (بیماری روانی)

نتایج نوروسایکولوژیک

نتیجه گیری

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11381-IranArze    11381-IranArze1    11381-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objective To examine the relationships between antisocial personality disorder and executive abilities as well as antisocial personality disorder with other domains of cognitive functioning.

Background Previous research has suggested that antisocial personality disorder is associated with impaired executive functioning. However, methodological limitations of past research have resulted in inconsistent findings.

Methods Executive functioning and other cognitive abilities were compared in four demographically matched groups of middle-aged community dwelling male veterans (N = 336). The groups were: (A) those with active antisocial personality disorder psychopathology; (B) those with a lifetime prevalence of antisocial personality disorder but inactive antisocial personality disorder psychopathology; (C) a nonantisocial personality disorder psychiatrically matched control group; and (D) a normal control group.

Results Multivariate analysis of variance revealed that the four groups were not statistically significantly different on measures of executive functioning or other cognitive abilities.

Conclusions Those with antisocial personality disorder perform at comparable levels to psychiatric and normal controls with respect to executive functioning and other domains of cognitive ability (i.e., language, memory, visuospatial, and motor abilities). An incidental finding was that, over time, the antisocial personality disorder groups improved more than control groups on a measure of general intellectual aptitude.

Symptoms of antisocial personality disorder (ASPD) such as impulsivity, poor planning, questionable judgment, and aggressive tendencies have raised the question of whether individuals with ASPD have impaired executive functioning abilities and frontal brain dysfunction. Previous research investigating this possibility has yielded inconsistent findings. Some studies have reported that antisocial adults, relative to comparison groups, demonstrate impaired performances on tasks of executive functioning1–4 that may be linked to structural brain abnormalities, particularly in the prefrontal region.5–6 However, other studies have not found statistically significant differences between ASPD and comparison groups on executive functioning measures7–10 or in neuroimaging findings associated with frontal lobe dysfunction.11 Still other studies have reported mixed findings.12,13

CONCLUSIONS

The purpose of the current study was to examine the relationship between ASPD and cognitive functioning while carefully controlling demographic and psychiatric factors. In particular, the relationship between ASPD and executive problems was examined. Results indicated that individuals with ASPD do not perform more poorly than either psychiatric or normal controls on measures of executive functioning or other cognitive abilities (i.e., language, memory, visuospatial and motor abilities).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف: بررسی رابطه بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و توانایی های اجرایی و همچنین اختلال شخصیت ضد اجتماعی با سایر حوزه های عملکرد شناختی.

پس زمینه: پژوهش های قبلی نشان داده اند که اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اختلال عملکرد اجرایی همراه است. به هرحال، محدودیت های روش شناسی پژوهش های گذشته منجر به ایجاد یافته های ناسازگاری شده اند.

روش ها: عملکرد اجرایی و سایر توانایی های شناختی در 4 گروه از جمعیت کهنه سربازان میان سال که از لحاط خصوصیات دموگرافی تطبیق داده شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند (N=336). این گروه ها شامل این موارد بودند: (A) آن هایی که آسیب شناسی روانی اختلال شخصیت ضد اجتماعی فعال داشتند؛ (B) آن-هایی که در کل دوران زندگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند اما آسیب شناسی روانی اختلال شخصیت ضد اجتماعی آن ها غیرفعال بود؛ (C) یک گروه کنترل مبتلابه اختلال شخصیتی غیر ضد اجتماعی که از لحاظ بیماری های روانی تطبیق یافته بودند؛ و (D) یک گروه کنترل نرمال.

نتایج: آنالیز چندمتغیره ی واریانس نشان داد که این 4 گروه روی سنجش های عملکرد اجرایی یا سایر توانایی-های شناختی تفاوت آماری معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری : افرادی که اختلال شخصیتی ضد اجتماعی داشتند از لحاظ عملکرد اجرایی و سایر حوزه های توانایی شناختی، سطح عملکرد (یعنی زبان، حافظه، ادراک دیداری فضای و توانایی های حرکتی) قابل مقایسه-ای (مشابهی) با گروه های نرمال و روان پریش (دارای بیماری روانی) داشتند. یک یافته ی مشابه این بود که در طول زمان، گروه های اختلال شخصیت اجتماعی، در تست سنجش استعداد هوش عمومی، بیشتر از گروه کنترل بهبود یافته بودند.

علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) مانند تکانش گری، برنامه ریزی ضعیف، قضاوت مشکوک و تمایلات پرخاشگرانه این سوال را ایجاد کرده است که آیا افراد مبتلابه ASDP اختلال در توانایی های عملکرد اجرایی و اختلال عملکرد مغز قدامی دارند یا خیر. پژوهش های قبلی که این احتمال را مورد بررسی قرار داده-اند، یافته های ناسازگاری را ارائه کرده اند. برخی مطالعات گزارش کرده اند که بزرگسالان ضد اجتماعی نسبت به گروه مقایسه، در وظایف عملکرد اجرایی کارایی معیوبی داشتند4-1 که ممکن است با ناهنجاری های ساختاری مغز به ویژه در منطقه پیش پیشانی مرتبط باشد.6-5 به هرحال، سایر مطالعات انجام شده روی سنجش های عملکرد اجرایی10-7 یا در یافته های تصویربرداری عصبی مرتبط با اختلال عملکرد لوب پیشانی11 تفاوت های آماری معنی داری را بین ASPD و گروه های مقایسه مشاهده نکرده بودند. با این حال برخی مطالعات دیگر یافته های ضد و نقیضی را ارائه کرده اند.12،13

نتیجه گیری

هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی بین ASPD و عملکرد شناختی و در عین حال کنترل دقیق عوامل دموگرافی و روانی است. به ویژه، رابطه ی بین ASPD و مشکلات شناختی بررسی شده است. نتایج نشان می-دهند که افراد مبتلابه ASPD نسبت به کنترل های روان پریش (دارای بیمار نرمال) یا نرمال عملکرد ضعیف-تری روی تست های سنجش عملکرد اجرایی یا سایر توانایی های شناختی (یعنی زبان، حافظه، ادراک بصری فضایی و توانایی حرکتی) نداشتند.


بدون دیدگاه