مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی
ترجمه مقاله بررسی رابطه بین خودشیفتگی و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین خودشیفتگی و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رابطه کابوس، افسردگی و خودکشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه کابوس، افسردگی و خودکشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رابطه میان ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب و استرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه میان ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب و استرس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدل مراقبت های اولیه برای غربالگری و درمان افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل مراقبت های اولیه برای غربالگری و درمان افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله داروهای ضدافسردگی در صرع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله داروهای ضدافسردگی در صرع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله رابطه بین افسردگی و خطر ابتلا به بیماری پارکینسون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین افسردگی و خطر ابتلا به بیماری پارکینسون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 0