ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۶۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اپیدمیولوژی و هزینه های اختلال افسردگی در اسپانیا: مطالعه EPICO
عنوان انگلیسی
Epidemiology and costs of depressive disorder in Spain: the EPICO study
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2021
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.846 در سال 2020
شاخص H_index مجله
112 در سال 2021
شاخص SJR مجله
1.603 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
0924-977X
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2020
کد محصول
11905
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی و روانشناسی، روانپزشکی، اپیدمیولوژی، روانشناسی بالینی
مجله
روانپزشکی عصبی اروپایی - European Neuropsychopharmacology
دانشگاه
واحد اختلالات دو قطبی و افسردگی، موسسه علوم اعصاب، کلینیک بیمارستان، دانشگاه بارسلونا، اسپانیا
کلمات کلیدی
اختلال افسردگی، همه گیرشناسی، هزینه های بهداشت و درمان، هزینه های غیر بهداشتی
کلمات کلیدی انگلیسی
Depressive disorder - Epidemiology - Health costs - Non-health costs
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.04.022
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بیماران و روش ‌ها
2. 1. طراحی و جمعیت مورد مطالعه
2. 2. معیارهای ورود و خروج
2. 3. شیوع و میزان بروز
2. 4. متغیرهای دموگرافیک و همبودی
2. 5. استفاده از منابع و تجزیه و تحلیل هزینه های کلی
2. 6. محاسبه ازکارافتادگی دائمی یا موقت
2. 7. هزینه برآورد شده اختلالات افسردگی در کل جمعیت اسپانیا
2. 8. برآورد هزینه مرگ زودرس در اسپانیا
2. 9. محرمانه بودن اطلاعات و جنبه های اخلاقی
2. 10. تجزیه و تحلیل آماری
3. نتایج
3. 1. مشخصات پایه
3. 2. فرکانس DD (2015–2017)
3. 3. استفاده از منابع بهداشتی مستقیم و هزینه های غیر بهداشتی غیر مستقیم
3. 4. هزینه اختلالات افسردگی در اسپانیا
4. بحث
نقش منبع بودجه
اعلام منافع رقابتی
تشکر و قدردانی
تامین بودجه
مشارکت نویسنده
در دسترس بودن داده ها
منابع

 

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Depressive Disorders are the most common psychiatric diagnoses in the general population. To estimate the frequency, costs associated with Depressive Disorders in usual clinical practice, and in the whole Spanish population, a longitudinal, retrospective, observational study was carried out using data from the BIG-PAC database®. Study population: all patients aged ≥ 18 years with a diagnosis of a Depressive Disorder in 2015–2017. Prevalence was computed as the proportion of Depressive Disorder cases in the adult general population, and the incidence rate, as the number of new Depressive Disorder cases diagnosed per 1,000 person-years in the population using health services, during 2015–2017. We collected demographic variables, comorbidity, direct health costs, and indirect costs (temporary and permanent disability). Health costs related to Depressive Disorders were estimated according to the annual resource use rate (resource/patient/year). Indirect costs were calculated according to the human capital method. Using the study data and information from the Spanish National Institute of Statistics, we estimated the cost of Depressive Disorders corresponding to the Spanish adult population, including premature mortality. 69,217 Depressive Disorder patients aged ≥ 18 years who met the inclusion/exclusion criteria were studied (mean age: 56.8 years; female: 71.4%). Prevalence of Depressive Disorders in the general population was 4.73% (95% CI: 4.70–4.76%). Annual incidence rates (2015–2017) were 7.12, 7.35 and 8.02 per 1,000 person-years, respectively. Total costs observed in our Depressive Disorder patients were € 223.9 million (corresponding to a mean of € 3,235.3; mean/patient/year), of which, 18.4% were direct health care costs and 81.6%, non-health indirect costs (18% temporary occupational disability, 63.6% permanent disability). Considering also the cost of premature death, the mean cost per patient/year was € 3,402 and the estimated societal costs of Depressive Disorders in Spain were € 6,145 million. The prevalence and incidence of Depressive Disorders are consistent with other series reviewed. Resource use and total costs (especially non-health costs) were high.

4. Discussion

This study shows that the prevalence of depressive disorders is very close to 5% and the annual incidence rate of diagnosed depressive disorders in Spain is 7–8 cases/1000 persons/year. Resource use and the total costs (especially indirect costs) associated with depressive disorders are high. Most Spanish studies on this subject have used methodologies based on interviews or questionnaires, whereas there is a lack of observational studies using population based EMR. This different methodology used makes it difficult to compare our results, and at the same time support the interest and need for this type of studies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

اختلالات افسردگی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی است. یک مطالعه مشاهداتی، طولی و گذشته نگر به منظور برآورد فراوانی، هزینه های مربوط به اختلالات افسردگی در روش بالینی متداول، و در کل جمعیت اسپانیا، و همچنین با استفاده از داده های به دست آمده از پایگاه داده BIG-PAC انجام شد. جمعیت مورد مطالعه: همه بیماران ≤ 18سال و با تشخیص اختلال افسردگی در 2015-2017 بود. شیوع به عنوان نسبت موارد اختلال افسردگی در جامعه آماری بزرگسالان و میزان بروز این بیماری در سال های 2015-2017 به عنوان موارد جدید اختلال افسردگی در هر 1000 نفر در سال و با استفاده از خدمات بهداشتی در جمعیت تشخیص داده شد. ما متغیرهای جمعیت شناختی، همبودی، هزینه های مستقیم بهداشت و درمان و هزینه های غیرمستقیم (معلولیت های موقت و دائمی) را جمع آوری کردیم. هزینه‌ های بهداشت و درمان مربوط به اختلالات افسردگی با توجه به میزان استفاده سالانه از منابع (منبع/بیمار/سال) برآورد شد. هزینه های غیر مستقیم با توجه به روش سرمایه انسانی محاسبه گردید. با استفاده از داده های مطالعه و اطلاعات از موسسه ملی آمار اسپانیا، ما هزینه اختلالات افسردگی مربوط به جمعیت بزرگسالان اسپانیایی از جمله مرگ و میر زودرس را برآورد کردیم. 69,217 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی ≥ 18 سال که از معیارهای ورودی/خروجی برخوردار بودند مورد بررسی قرار گرفتند (میانگین سنی: 8/56 سال؛ زن: 4/71 %). شیوع اختلالات افسردگی در جامعه آماری 73/4 درصد بود (95 %CI: 4/70–76/4 %). نرخ شیوع سالانه (2015-2017) به ترتیب ۷.۱۲، ۷.۳۵ و ۸.۰۲ به ازای هر ۱۰۰۰ سال بود. هزینه های کل مشاهده شده در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی 223.9 میلیون یورو (مربوط به میانگین 3،235.3 یورو؛ میانگین/بیمار/سال) بود که 18.4% هزینه های بهداشت مستقیم و 81.6 % هزینه های غیرمستقیم غیر بهداشتی (18%) بوده است. هزینه کل مشاهده شده در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی 223.9 میلیون یورو (برابر با میانگین 3،235.3 یورو؛ میانگین/ بیمار/ سال) است که از این تعداد 18.4٪ هزینه های مستقیم مراقبت های بهداشتی بود و 81.6 ٪ نیز شامل هزینه های غیرمستقیم غیر بهداشتی می شد (18٪ معلولیت شغلی موقت، 63.6 ٪ معلولیت دائمی). با توجه به هزینه های مرگ زودرس، متوسط هزینه هر بیمار در هرسال، 3402 یورو و هزینه های اجتماعی برآورد شده مربوط به اختلالات افسردگی در اسپانیا 6 هزار و 145 میلیون یورو بوده است. شیوع و بروز اختلالات افسردگی با سایر مجموعه های بررسی شده مطابقت دارد. استفاده از منابع و هزینه های کل (به ویژه هزینه های غیر بهداشتی) بالا بود.

4. بحث

مطالعه حاضر نشان می‌ دهد که شیوع اختلالات افسردگی تقریبا نزدیک به ۵ % و نرخ شیوع بیماری اختلالات افسردگی تشخیص داده شده در اسپانیا 7-8 مورد/ 1000 نفر/ در سال است. استفاده از منابع و هزینه‌ های کلی (خصوصا هزینه‌ های مستقیم) مرتبط با اختلالات افسردگی بالا است. اکثر مطالعات اسپانیایی در این زمینه از روش‌ های مبتنی بر مصاحبه‌ یا پرسشنامه استفاده کرده است، در حالیکه نبود مطالعات مشاهداتی با استفاده از EMR مبتنی بر جمعیت احساس می شود. این روش متفاوت و مورد استفاده، مقایسه نتایج ما را دشوار می کند و در عین حال علاقه و نیاز به این نوع مطالعات را نیز پشتیبانی می کند.


بدون دیدگاه