مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات
ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله طراحی مجدد مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی مجدد مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

ترجمه مقاله طراحی معماری سازمانی با متد توسعه معماری TOGAF - نشریه IOP

  • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مطالعه ای بر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای بر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله کاربرد مدل کلارک-ویلسون برای بهبود امنیت سیستم هوش تجاری

ترجمه مقاله کاربرد مدل کلارک-ویلسون برای بهبود امنیت سیستم هوش تجاری

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدل نگهداری و پشتیبانی در چرخه عمر سیستم های ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل نگهداری و پشتیبانی در چرخه عمر سیستم های ERP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی در محیط نظامی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی در محیط نظامی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله محاسبات موبایل برای مدیریت اطلاعات در محل های ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبات موبایل برای مدیریت اطلاعات در محل های ساخت و ساز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33