مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت سیستمهای اطلاعات
ترجمه مقاله تحلیل داده های بزرگ در IoT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل داده های بزرگ در IoT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله اصول امنیت و یکپارچگی پایگاه های داده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصول امنیت و یکپارچگی پایگاه های داده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله طبقه بندی گروه وزنی جریان های داده ای چندگانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله طبقه بندی گروه وزنی جریان های داده ای چندگانه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پژوهشی در مورد داده کاوی چند رسانه ای

ترجمه مقاله پژوهشی در مورد داده کاوی چند رسانه ای

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رویکرد لیست محور برای یادگیری رتبه بندی

ترجمه مقاله رویکرد لیست محور برای یادگیری رتبه بندی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله به سوی استخراج نیازهای مشتری از تیکت های رویداد در خدمات IT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله به سوی استخراج نیازهای مشتری از تیکت های رویداد در خدمات IT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله STAR: سیستمی برای تحلیل و وضوح تیکت - نشریه ACM

ترجمه مقاله STAR: سیستمی برای تحلیل و وضوح تیکت - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت در مدیریت خدمات - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توصیه تصمیم گیری برای ایونت تیکت در مدیریت خدمات - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله ویژگی های عدم تشابه در سیستم های توصیه گر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ویژگی های عدم تشابه در سیستم های توصیه گر - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله حفاظت زمان واقعی کارگران در معدن زغال سنگ با شبکه های حسگر بی سیم و RFID

ترجمه مقاله حفاظت زمان واقعی کارگران در معدن زغال سنگ با شبکه های حسگر بی سیم و RFID

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12