دانلود رایگان مقالات انگلیسی شیمی

ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه تابعیت چگالی برهمکنش جاذبه لایه بسته - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

ترجمه مقاله طیف سنجی مادون قرمز میکروفوتوآکوستیک- نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1970
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هیدرولیز سورفکتین روی کربن فعال شده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آلودگی برنج و خاک شالیزار به فلزات سنگین از مزارع - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آلودگی برنج و خاک شالیزار به فلزات سنگین از مزارع - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اثر سازگارکننده ها بر پلی کربنات / ترکیب آکریلونیتریل بوتادین استایرن

ترجمه مقاله اثر سازگارکننده ها بر پلی کربنات / ترکیب آکریلونیتریل بوتادین استایرن

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله یک اکسی نیترید نوع پروسکایت پیچیده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله یک اکسی نیترید نوع پروسکایت پیچیده - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

ترجمه مقاله کاهش الکتروشیمیایی CO2 در نانوفوم های مس - نشریه ACS

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد استخراج نقطه ابر برای جداسازی مقادیر کم یون سرب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12