ترجمه مقاله استخراج نقطه ابری و تعیین اسپکتروفتومتری کدئین در نمونه های دارویی و بیولوژیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله استخراج نقطه ابری و تعیین اسپکتروفتومتری کدئین در نمونه های دارویی و بیولوژیک - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استخراج نقطه ابری و تعیین اسپکتروفتومتری کدئین در نمونه های دارویی و بیولوژیک
عنوان انگلیسی
Cloud Point Extraction and Spectrophotometric Determination of Codeine in Pharmaceutical and Biological Samples
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2010
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
1.711 در سال 2018
شاخص H_index مجله
41 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.314 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
1735-207X
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q3 در سال 2018
کد محصول
9749
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی دارویی
مجله
مجله انجمن شیمی ایرانی - Journal of the Iranian Chemical Society
دانشگاه
دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
کلمات کلیدی
کدئین، برموتیمول بلو، استخراج نقطـــه ابری، کمپلکس انتقال بار
کلمات کلیدی انگلیسی
Codeine - Bromothymol blue - Cloud point extraction - Charge transfer complex
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1007/BF03246057
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایشــــات
لوازم
شناساگرها
روند
آماده سازی قرص های استامینوفن کدئین و نمونه بیولوژیکی
نتایج و بحث
اثر غلظت بافر
اثر دما و زمان تعادل
عملکرد تحلیلی
کاربردهای تحلیلی
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Cloud point extraction process using non-ionic surfactant, Triton X-114, to extract codeine from aqueous solution was investigated. The method was based on the extraction of codeine and bromothymol blue from acetate buffer media to surfactantrich phase and formed a charge transfer-ion pair complex. The extracted surfactant-rich phase was diluted with ethanol and its absorbance was measured at 430 nm. The effect of different variables such as pH, Triton X-114 concentration, cloud point temperature and time was established. The calibration graph was linear in a wide range of 100-700 ng ml-1 of codeine with r = 0.998 (n = 7). The detection limit based on three times standard deviation of the blank (3s) was 4.6 ng ml-1 and relative standard deviation (R.S.D) is 2.15% for 500 ng ml-1 codeine (n = 5). The proposed method was applied to the determination of codeine in acetaminophen codeine tablets and blood samples.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فرآیند استخراج نقطه ابری با استفاده از سورفاکتانت غیر یونی، تریتون X-114، برای استخراج کدئین از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. روش مزبور مبتنی بر استخراج کدئین و برموتیمول بلو از محیط های بافر استات برای فاز غنی از سورفاکتانت بوده و یک کمپلکس انتقال بار جفت یونی را تشکیل می دهد. فاز غنی از سورفاکتانت استخراج شده با اتانول رقیق و جذب آن در nm 430 اندازه گیری شد. اثر متغیرهای مختلفی همچون: pH، غلظت تریتون X-114، دمای نقطه ابری و زمان تایید شد. نمودار کالیبراسیون در طیف گسترده ای از ngml-1 700-100 کدئین با 0.998 = r (7 = n) خطی بود. حد تشخیص بر مبنای سه برابر انحراف معیار فضای تهی (s3) معادل ngml-1 4.6 و انحراف معیار نسبی (RSD) معادل 2.15٪ به ازای ngml-1 500 کدئین (5 = n) بود. روش پیشنهادی برای تعیین میزان کدئین در قرص های کدئین استامینوفن و نمونه های خون به کار گرفته شد.

بدون دیدگاه