ترجمه مقاله اثر سازگارکننده ها بر پلی کربنات / ترکیب آکریلونیتریل بوتادین استایرن

ترجمه مقاله اثر سازگارکننده ها بر پلی کربنات / ترکیب آکریلونیتریل بوتادین استایرن
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر سازگارکننده ها بر پلی کربنات (PC) / ترکیب آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABC)
عنوان انگلیسی
Effect of the compatibilizers on polycarbonate (PC) /acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) blend
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Aascit
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
9869
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی پلیمر، شیمی، شیمی پلیمر، مهندسی مواد مرکب، پلیمریزاسیون
مجله
مجله آمریکایی تحقیقات مواد - American Journal of Materials Research
دانشگاه
دانشگاه فن آوری شیمیایی پکن، چین
کلمات کلیدی
پلی کربنات، آکریلونیتریل-بوتادین-استایرن، مخلوط، سازگار
کلمات کلیدی انگلیسی
Polycarbonate - Acrylonitrile-Butadiene-Styrene - Blend - Compatibilizer
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-آزمایش
2-1 مواد
2-2 آماده سازی ترکیب
2-3 آزمایش مکانیکی
3- نتایج و بحث
4-نتیجه گیری
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Blends of polycarbonate (PC) and acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) were prepared and some mechanical, morphological properties and thermal stability were investigated. We selected the ratio of 80/20 to prepare PC/ABS alloys. Two kinds of compatibilizers, methacrylate-butadiene-styrene (MBS) and styrene-maleic anhydride (SMA) were used to improve the compatibility between PC and ABS. The results showed that SMA had no significant effect on the tensile strength of the blends while MBS decreased the tensile strength of blends a lot. Results of notched charpy impact strength tests showed that SMA increased the impact strength of blends more than MBS. The maximum increase was about 36.4 % when using 15wt% of SMA. Scanning electron microscopy micrographs showed that the particle size of ABS was decreased in the continuous phase of PC by using the compatibilizers. Moreover, differential scanning calorimetry (DSC) curves proved both MBS and SMA could make the glass transition temperature (Tg) of two phase close to each other. Finally, thermogravimetric tests showed that MBS and SMA had little effect on thermal stability of the PC/ABS blend.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ترکیب های پلی کربنات (PC) و اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) آماده شدند و برخی از خواص مکانیکی، مورفولوژیکی و پایداری گرمایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. ما ضریب 20/80 را برای تهیه آلیاژهای PC / ABS انتخاب کردیم. دو نوع سازگارکننده متاکریلات بوتادین استایرن (MBS) و مالئیک انیدرید استایرن (SMA) برای بهبود سازگاری بین PC و ABS استفاده شده بودند. نتایج نشان داد که SMA تأثیر قابل توجهی بر استحکام کششی ترکیب ها ندارد، در حالی که MBS به طور قابل ملاحظه ای استحکام کششی ترکیب ها را کاهش می دهد. نتایج آزمایشات قدرت ضربه شارپی شکاف دار نشان داد که، SMA قدرت ضربه ای ترکیب ها را نسبت به MBS بیشتر افزایش می دهد. حداکثر افزایشدر هنگام استفاده از 15wt٪ از SMA حدود 36.4٪ بود. ریزنگاره های میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که اندازه ذره ABS در فاز پیوسته PC با استفاده از سازگاری کاهش یافته است. علاوه بر این، منحنی های گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC) ثابت کردند که MBS و SMA می توانستند دمای انتقال شیشه (Tg) را ایجاد کنند که در دو فاز به یکدیگر نزدیک است. در نهایت، آزمایش های گرما وزنی(thermogravimetric) نشان دادند که MBS و SMA تأثیر کمی بر پایداری گرمایی ترکیب PC / ABS داشتند.

بدون دیدگاه