ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اکسوکربن ها و واکنش های آن ها - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اکسوکربن ها و واکنش های آن ها
عنوان انگلیسی
Oxocarbons and their reactions
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
35
سال انتشار
1970
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقاله فصلی (Chapter Item)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
10065
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جدوال ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی آلی و شیمی محض
مجله
شیمی گروه کربونیل - The Chemistry of the carbonyl group
دانشگاه
دانشگاه ویسکانسین، مدیسون، ایالات متحده آمریکا
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1002/9780470771228.ch4
فهرست مطالب
I. مقدمه
II. سنتز اکسوکربن ها
الف. واکنش های مونوکسید کربن با فلزات قلیایی
1. K6C6O6 اسید رودیزونیک و اسید کروکونیک
2. نمک های فلزات قلیایی دی‌هیدروکسی استیلن
ب. سایر سنتزهای اسید رودیزونیک و اسید کروکونیک و نمک های آن ها
ج. اسید اسکواریک
III. ساختارها و خواص اسیدهای اکسوکربن
IV. ساختارهای آنیون های اکسوکربن: خصلت آروماتیکی
الف. آنیون های اسکوارات، کروکونات و رودیزونات
ب. تتراآنیون تتراهیدروکسی کوئینون
ج. رادیکال های اکسوکربن
V. واکنش های اکسوکربن ها
الف. فرآورده های اکسیداسیون: تری‌کوینول، اسید لئوکونیک و اکتاهیدروکسی سیکلوبوتان
ب. فرآورده های احیاء
ج. استریفیکاسیون
د. مشتقات اسید اسکواریک
ه. واکنش های چگالش
1. اسیدهای رودیزونیک و کروکونیک
2. اسید اسکواریک
VI. کاربرد اکسوکربن ها
VII. منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. INTRODUCTION

The term ‘oxocarbon’ designatcs compounds in which all, or near1.y all, ofthe carbon atoms bear ketonic oxygen functions or their hydrated equivalents l. The most important oxocarbons are cyclic compounds, and this review will be limited to the chemistry of the monocyclic oxocarbons.

A few years ago we pointcd out that monocyclic oxocarbon anions, C,O:-, are aromatic substances, stabilized by electron delocalization of T electrons in the ring1S2. At present four such species are known, the squarate (l), croconate (2) and rhodizonatc: (3) dianions, and the tetraanion of tetrahydroxy-t-benzoquinone (4). Much of the current interest in the oxocarbons relates to physical studies of the chemical bonding in these species. However, in this review, in keeping with the purposes of this volume, the chemical reactions of the oxocarbons will be emphasized.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
I. مقدمه
اصطلاح اکسوکربن به ترکیباتی اطلاق می گردد که در آن همه و یا تقریباً همه اتم های کربن دارای توابع اکسیژن کتونی و هم‌ارزهای هیدراته آنان هستند. مهم ترین اکسوکربن ها ترکیب حلقوی هستند و مطالعه حاضر به شیمی اکسوکربن های تک حلقه ای محدود خواهد بود.
چند سال پیش ما خاطرنشان ساختیم که آنیون های اکسوکربن تک حلقه ای، CnO_n^(m-)، مواد آروماتیکی هستند که با عدم استقرار الکترون از π الکترون T در حلقه تثبیت می شوند. در حال حاضر چهار گونه شناخته شده وجود دارند که عبارتند از: دی‌آنیون های (1) اسکوارات،‌ (2) کروکونات و (3) رودیزونات و (4) تتراآنیون تتراهیدروکسی - p - بنزوکوئینون. عمده توجه کنونی به اکسوکربن ها به مطالعات فیزیکی پیوندهای شیمیایی این گونه ها مربوط می شود. با این حال، در این مطالعه، همراستا با اهداف این جلد، واکنش های شیمیایی اکسوکربن ها مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

بدون دیدگاه