دانلود رایگان مقالات انگلیسی شیمی

دانلود ترجمه مقاله مایعات یونی در میکرو استخراج مایع پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مایعات یونی در میکرو استخراج مایع پراکنده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی و طراحی دارو - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی و طراحی دارو - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18