تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله پژوهش پتانسیومتری کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های مس (II) – مجله هینداوی

عنوان فارسی: پژوهش پتانسیومتری در رابطه با گرایشات کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های فنول ایمینودی استات مس (II)
عنوان انگلیسی: pH Potentiometric Investigation Chelating Tendencies Hydroquinone Phenol Copper Complexes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2010 نشریه : هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3080 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.32Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله: مجله شیمی بیوارگانیک و کاربردهای آن
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه قبرس
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱  مقدمه

۲  بخش آزمایشی

۱  ۲ مواد مونوهیدرات

۲  ۲ تهیه لیگاند

۳  ۲ مطالعات پتانسیومتری و تحلیل داده های محاسباتی

۳  نتایج و بحث

۱  ۳ لیگاندها

۲  ۳ منحنی های تیتراسیون

۳  ۳ منحنی های تیتراسیون کی لیت ها

۴  نتایج

نمونه متن انگلیسی

abstract

Copper ions in the active sites of several proteins/enzymes interact with phenols and quinones, and this interaction is associated to the reactivity of the enzymes. In this study the speciation of the Cu2+ with iminodiacetic phenolate/hydroquinonate ligands has been examined by pH-potentiometry. The results reveal that the iminodiacetic phenol ligand forms mononuclear complexes with Cu2+ at acidic and alkaline pHs, and a binuclear Ophenolate-bridged complex at pH range from 7 to 8.5. The binucleating hydroquinone ligand forms only 2 : 1 metal to ligand complexes in solution. The pK values of the protonation of the phenolate oxygen of the two ligands are reduced about 2 units after complexation with the metal ion and are close to the pK values for the copper-interacting tyrosine phenol oxygen in copper enzymes.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یونهای مس در محل های فعال پروتئین ها/ آنزیم های مختلف با فنول ها و کینون ها برهم کنش داده و این برهم کنش به واکنش پذیری آنزیم ها بستگی دارد. در این مطالعه، تعیین غلظت با لیگاندهای ایمینو دی استیک فنولات / هیدروکینونات به روش پتانسیومتری – pH مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که لیگاند ایمینو دی استیک فنول در pH های اسیدی و قلیایی، کمپلکس های تک هسته ای با و در pH 7 تا 5. 8، کمپلکس پل شده با دو هسته ای تشکیل می دهد. لیگاند هیدروکینون دوهسته ای در حالت محلول فقط کمپلکس های فلز با لیگاند 1: 2 تشکیل می دهد. مقادیر pK پروتونه شدن (پروتون دار شدن) اکسیژن فنولات دو لیگاند بعد از کمپلکس سازی با یون فلز در حدود 2 واحد کاهش یافته و برای اکسیژن فنول تیروزین واکنش دهنده با مس در آنزیم های مس، نزدیک به مقادیر pK می باشد.