دانلود ترجمه مقاله پژوهش پتانسیومتری کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های مس (II) - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله پژوهش پتانسیومتری کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های مس (II) - مجله هینداوی
قیمت خرید این محصول
۱۸,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پژوهش پتانسیومتری در رابطه با گرایشات کی لیت سازی هیدروکینون و کمپلکس های فنول ایمینودی استات مس (II)
عنوان انگلیسی
pH Potentiometric Investigation Chelating Tendencies Hydroquinone Phenol Copper Complexes
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2010
نشریه
هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3080
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله
مجله شیمی بیوارگانیک و کاربردهای آن
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه قبرس
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  بخش آزمایشی
۱  ۲ مواد مونوهیدرات
۲  ۲ تهیه لیگاند
۳  ۲ مطالعات پتانسیومتری و تحلیل داده های محاسباتی
۳  نتایج و بحث
۱  ۳ لیگاندها
۲  ۳ منحنی های تیتراسیون
۳  ۳ منحنی های تیتراسیون کی لیت ها
۴  نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Copper ions in the active sites of several proteins/enzymes interact with phenols and quinones, and this interaction is associated to the reactivity of the enzymes. In this study the speciation of the Cu2+ with iminodiacetic phenolate/hydroquinonate ligands has been examined by pH-potentiometry. The results reveal that the iminodiacetic phenol ligand forms mononuclear complexes with Cu2+ at acidic and alkaline pHs, and a binuclear Ophenolate-bridged complex at pH range from 7 to 8.5. The binucleating hydroquinone ligand forms only 2 : 1 metal to ligand complexes in solution. The pK values of the protonation of the phenolate oxygen of the two ligands are reduced about 2 units after complexation with the metal ion and are close to the pK values for the copper-interacting tyrosine phenol oxygen in copper enzymes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یونهای مس در محل های فعال پروتئین ها/ آنزیم های مختلف با فنول ها و کینون ها برهم کنش داده و این برهم کنش به واکنش پذیری آنزیم ها بستگی دارد. در این مطالعه، تعیین غلظت با لیگاندهای ایمینو دی استیک فنولات / هیدروکینونات به روش پتانسیومتری – pH مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که لیگاند ایمینو دی استیک فنول در pH های اسیدی و قلیایی، کمپلکس های تک هسته ای با و در pH 7 تا 5. 8، کمپلکس پل شده با دو هسته ای تشکیل می دهد. لیگاند هیدروکینون دوهسته ای در حالت محلول فقط کمپلکس های فلز با لیگاند 1: 2 تشکیل می دهد. مقادیر pK پروتونه شدن (پروتون دار شدن) اکسیژن فنولات دو لیگاند بعد از کمپلکس سازی با یون فلز در حدود 2 واحد کاهش یافته و برای اکسیژن فنول تیروزین واکنش دهنده با مس در آنزیم های مس، نزدیک به مقادیر pK می باشد.

بدون دیدگاه