مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11