مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله آینده نانو تکنولوژی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله آینده نانو تکنولوژی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات ویروسی در طراحی واکسن های نسل جدید - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات ویروسی در طراحی واکسن های نسل جدید - مجله وایلی

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ارتباط مابین ژئوشیمی زیست محیطی و میزان نقص تولد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارتباط مابین ژئوشیمی زیست محیطی و میزان نقص تولد - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15