مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی
ترجمه مقاله ویژگی های توجه عمیق برای جداسازی پروستات در سونوگرافی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ویژگی های توجه عمیق برای جداسازی پروستات در سونوگرافی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شبکه های عصبی پیچشی برای تقسیم بندی تومور مغزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های عصبی پیچشی برای تقسیم بندی تومور مغزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شبکه عصبی کانولوشن کم عمق برای غربالگری شیوع کووید 19 - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تکنیک یادگیری عمیق براساس اختلاط دو روش S-Mask R-CNN و Inception-v3 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک یادگیری عمیق براساس اختلاط دو روش S-Mask R-CNN و Inception-v3 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

ترجمه مقاله یک محیط مجازی و مدل چشم برای شبیه سازی عمل جراحی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11