مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی کاتالیست
ترجمه مقاله راکتور غشایی Packed-Bed برای اکسیداسیون جزئی متان به فرمالدئید - نشریه ACS

ترجمه مقاله راکتور غشایی Packed-Bed برای اکسیداسیون جزئی متان به فرمالدئید - نشریه ACS

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مقایسه فعالیت های آلفاآمیلاز در روش های ارزیابی مختلف - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مقایسه فعالیت های آلفاآمیلاز در روش های ارزیابی مختلف - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16