تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اندازه گیری طلا (III) بر اساس طیف سنجی جذب اتمی الکترو ترمال – نشریه الزویر

عنوان فارسی: یک روش حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری طلا (III) بر اساس طیف سنجی جذب اتمی الکترو ترمال در ترکیب با میکرو استخراج مایع- مایع پاشنده با استفاده از دی سیکلو هگزیل آمین
عنوان انگلیسی: A sensitive and selective method for determination of gold(III) based on electrothermal atomic absorption spectrometry in combination with dispersive liquid–liquid microextraction using dicyclohexylamine
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5989 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی کاربردی و شیمی معدنی
مجله: Talanta
دانشگاه: دانشکده علوم و مهندسی تحقیقات، دانشگاه تویاما، ژاپن
کلمات کلیدی: طلا (III) ، استخراج مایع-مایع همگن، پراکنده میکرو استخراج مایع مایع، جذب اتمی به الکتریسته و حرارت، طیف سنج
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و آزمایش

2.1. دستگاه

2.2. واکنشگرها

2.3. روش کار

2.3.1. شیوه ی استخراج طلا (III) با برخی از ترکیبات آمینی

2.3.2. تعیین طلا بوسیله ی ETAAS پس از DLLME با استفاده از دی سیکلوهگزیل آمین

3. نتایج و بحث

3.1. استخراج طلا (III) با استفاده از برخی ترکیبات آمینی

3.1.1. مقایسه شیوه ی استخراج طلا (III) توسط LLE و DLLME

3.1.2. نقش استون در استخراج طلا (III) با استفاده از دی سیکلو هگزیل آمین

3.2. شرایط بهینه برای DLLME طلا (III) با دی سیکلو هگزیل آمین

3.2.1. حلال آلی امتزاج پذیر با آب

3.2.2. حلال های آلی امتزاج ناپذیر با آب به عنوان حلال استخراجی

3.2.3. دی سیکلو هگزیل آمین

3.2.4. زمان استخراج

3.2.5. pH استخراج

3.2.6. گزینش پذیری

3.3. منحنی کالیبراسیون و حد تشخیص

3.4. تداخل

3.5. کاربرد

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A combined method with dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) and electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) has been developed for determining gold(III). Dicyclohexylamine, a new extractant for gold(III), showed excellent performance in DLLME. Acetone was indispensable to the quantitative extraction of gold(III), contributing to decrease in hydration, decrease in the difference in the dielectric constants between the supernatant phase and the sedimented phase, and dissolution of a part of chloroform as an extraction solvent to the supernatant phase as well as improvement of dipersibility. In DLLME using a mixture of 1.0 mL of acetone and 100 L of chloroform containing 50 mmol L−1 of dicyclohexylamine, gold(III) could be extracted selectively and effectively from 8 mL of a sample solution in the presence of iron(III), cobalt(II), nickel(II), copper(II), palladium(II), and platinum(IV) at pH 1. The extracted gold(III) was determinable by ETAAS; the detection limit was 0.002 g L−1 (three times the standard deviation of the blank values, n = 8) as a gold(III) concentration in 8 mL of sample solution. The proposed method was applicable to the determination of gold in platinum metal and its alloy as well as effluent without any interference by the matrices.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک روش ترکیب شده با میکرو استخراج مایع مایع پخشی (DLLME) و طیف سنجی جذب اتمی الکترو ترمال (ETAAS) برای تعیین طلا (III) توسعه داده شده است. دی سیکلو هگزیل آمین ، بعنوان یک استخراج کننده ی جدید برای طلا (III) ، یک عملکرد عالی در DLLME را نشان داد. استون به منظور استخراج کمی طلا (III)، ضروری است چرا که به کاهش هیدراتاسیون ، کاهش تفاوت در ثابت دی الکتریک بین فاز رویی و فاز رسوبی و انحلال بخشی از کلروفرم به عنوان یک حلال استخراج برای فاز رویی و همچنین بهبود پاشندگی ،کمک می کند. در DLLME با استفاده از مخلوطی از 1.0 میلی لیتر استون و 100میکرولیتر از کلروفرم حاوی 50 میلی مول / لیتر از دی سیکلو هگزیل آمین ، طلا (III) می تواند به طور انتخابی و موثر از 8 میلی لیتر از محلول نمونه در حضور آهن (III)، کبالت (II)، نیکل (II)، مس (II)، پالادیوم (II)، و پلاتین (IV) در pH 1 استخراج شود.طلای(III) استخراج شده توسط ETAAS قابل تعیین بود. حد تشخیص 0.002 میکروگرم/ لیتر(سه بار انحراف استاندارد مقادیر شاهد، n=8) به صورت غلظت طلا (III) در 8 میلی لیتر از محلول نمونه بود. روش پیشنهادی برای تعیین طلا در فلز پلاتین و آلیاژ آن و همچنین سیال خروجی (فاضلاب) بدون هر گونه تداخل ماتریس ها قابل اجرا است.