تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار پارامترهای کینتیکی در تولید پکتیناز و زایلاناز توسط تخمیر حالت جامد – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رفتار پارامترهای کینتیکی در تولید پکتیناز و زایلاناز توسط تخمیر حالت جامد
عنوان انگلیسی: The behavior of kinetic parameters in production of pectinase and xylanase by solid-state fermentation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2011 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5237 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 851.74Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیوشیمی، علوم سلولی مولکولی، شیمی کاتالیست، شیمی کاربردی
مجله: فناوری Bioresource
دانشگاه: بخش بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی ، دانشگاه فدرال پارانا، برزیل
کلمات کلیدی: تخمیر حالت جامد، نرخ رشد خاص، ضریب حفظ و نگهداری، پکتیناز، زایلاناز
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. روش کار

2.1 بیوراکتور

2.2 دستکاری میکروارگانیسم و سویه ها

2.3 آماده سازی تلقیح

2.4 تخمیر حالت جامد

2.5 مطالعات اسپیرومتری در بیوراکتور

2.6 مقدار رطوبت

2.7 بررسی آنزیم

2.7.1 فعالیت اگزوپلی گالاکتوروناز

2.7.2 فعالیت زایلاناز

2.8 آنالیز بیومس

3. نتایج و بحث

3.1 مطالعه شدت جریان هوا

3.2 آنالیز کینتیک فرایند

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

Solid-state fermentation (SSF) is defined as the growth of microbes without a free-flowing aqueous phase. The feasibility of using a citrus peel for producing pectinase and xylanase via the SSF process by Aspergillus niger F3 was evaluated in a 2 kg bioreactor. Different aeration conditions were tested to optimize the pectinase and xylanase production. The best air flow intensity was 1 V kg M (volumetric air flow per kilogram of medium), which allowed a sufficient amount of O2 for the microorganism growth producing 265 U/g and 65 U/g pectinases and xylanases, respectively. A mathematical model was applied to determine the different kinetic parameters related to SSF. The specific growth rate and biomass oxygen yield decreased during fermentation, whereas an increase in the maintenance coefficient for the different employed carbon sources was concurrently observed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تخمیر حالت جامد (SSF) به عنوان رشد میکروب ها بدون فاز آبی با جریان آزاد تعریف می شود. امکان استفاده از پوست مرکبات برای تولید پکتیناز و زایلاناز از طریق فرایند SSF توسط Aspergillus niger F3 در یک راکتور 2 کیلوگرمی مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط هوادهی مختلف به منظور بهینه سازی تولید پکتیناز و زایلاناز آزمایش شده است. بهترین شدت جریان هوا 1 V kg M (جریان حجمی هوا در هر کیلوگرم متوسط) است، که اجازه می دهد مقدار کافی O2 برای رشد میکروارگانیسمی تولید کننده به ترتیب 265 U/g و 65 U/g پکتیناز و زایلاناز باشد. یک مدل ریاضی برای تعیین پارامترهای کینتیکی مختلف مروبط به SSF بکار برده شده است. نرخ رشد خاص و بازده اکسیژن بیومس در طول تخمیر کاهش می یابد، درحالیکه یک افزایش در ضریب حفظ و نگهداری برای منابع کربن بکاربرده شده ی مختلف، بطور همزمان مشاهده شده است.