ترجمه مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و نفوذ نقره در پوشش کربنی پیرولیتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و نفوذ نقره در پوشش کربنی پیرولیتیک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و نفوذ نقره در پوشش های کربنی پیرولیتیک
عنوان انگلیسی
The effect of heat treatment on the microstructure and diffusion of silver in pyrolytic carbon coatings
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6568
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
کربن - Carbon
دانشگاه
مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته IPN، واحد سالتیلو، مکزیک
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مراحل تجربی
1.2 آماده‌سازی نمونه‌ها
1.2.2 اندازه‌ بلور
2.2.2 ریزساختار
3.2.2 انیزوتروپی
3. نتایج و بحث
1.1.3 پراش اشعه‌ی X
2.1.3 طیف‌سنجی رامان
2.3 انیزوتروپی
1.2.3 بیضی‌سنجی
3.3 چگالی
4.3 ریزساختار
1.4.3 میکروسکوپ الکترونی نوری و روبشی
2.4.3 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
5.3 نفوذ نقره در پوشش‌های PyC
4. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

It is well accepted that TRISO (tristructural isotropic) coated nuclear fuel particles are capable of retaining fission products up to 1600 C, however above this temperature fission products can diffuse through the pyrolytic carbon (PyC) and silicon carbide coatings that act as the containment barriers in this fuel. Despite decades of research and development, little is known on the origin of this fuel temperature limit. In order to understand the origin of this fuel temperature PyC coatings produced by fluidized bed chemical vapor deposition were heat treated at 1000 C, 1400 C and 1700 C for 200 h in an innert atmosphere. We have observed that above 1400 C the anisotropy, domain size and level of graphitization increases to twice its original value. Furthermore, at 1700 C some samples exhibited the formation of nano-pores, which could be the origin of the maximum fuel temperature limit or at least contribute to it. The increased diffusivity of elements due to microstructural changes was corroborated by silver diffusion experiments. Furthermore, we have observed that not all the samples suffer the same level of graphitization, thus suggesting that some PyC coatings can maintain their capability to retain fission products even after temperature excursions above 1600 C.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به طور کامل پذیرفته شده است که ذرات سوخت هسته ای پوشش داده شده ی TRISO (ایزوتروپ سه ساختاری) دارای قابلیت نگه داری محصولات شکافت تا 1600C هستند، اما بالای این دما محصولات شکافت می توانند از طریق کربن پیرولیتی (PyC) و پوشش های کاربید سیلیسیم نفوذ کنند که می توانند به صورت سدهای محدود کننده در این سوخت عمل کنند. برخلاف سال ها توسعه و تحقیق، در رابطه با محدوده ی دمای واقعی این سوخت اطلاعات کمی موجود است. به منظور درک دمای واقعی این سوخت، پوشش های PyC تولید شده توسط لایه نشانی با بخار شیمیایی بستر سیال در دمای C1000، 1400Cو 1700Cبه مدت 200 ساعت در اتمسفر خنثی حرارت دهی شدند. مشاهده شد که بالای 1400C انیزوتروپی، اندازه سامان و درجه‌ی گرافیته شدن به دو برابر مقدار واقعی آن افزایش می یابد. علاوه بر این، در 1700C بعضی از نمونه ها تشکیل نانو تخلخل ها را نشان دادند، که می تواند به دلیل واقعی بودن محدوده ی دمای بیشینه سوخت یا حداقل به آن مربوط باشد. نفوذپذیری افزایش یافته ی عناصر به دلیل تغییرات ریزساختاری با توجه به آزمایش های نفوذ نقره اثبات شده است. به علاوه، مشاهده شد که تمام نمونه ها سطح یکسانی از گرافیته شدن را تحمل نمی کنند.، از این رو گمان می رود که پوشش های PyC می توانند قابلیت خود را برای نگه داری محصولات شکافت حتی پس از گردش دمایی بالای C1600 حفظ کنند.

بدون دیدگاه