مقالات ترجمه شده ارزان کامپیوتر

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی کامپیوتر
ترجمه مقاله تقسیم بندی معنایی تصویر با CRF های کاملا متصل و شبکه های پیچیده عمیق

ترجمه مقاله تقسیم بندی معنایی تصویر با CRF های کاملا متصل و شبکه های پیچیده عمیق

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تقسیم بندی سریع و کم هزینه تصاویر رنگی برای ربات های تعاملی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقسیم بندی سریع و کم هزینه تصاویر رنگی برای ربات های تعاملی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش موثر تقسیم بندی تصویر با ترکیب FELICM و الگوریتم انتخاب منفی

ترجمه مقاله روش موثر تقسیم بندی تصویر با ترکیب FELICM و الگوریتم انتخاب منفی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رویکرد کد گذاری در اتصال های سه بعدی کم مصرف - نشریه ACM

ترجمه مقاله رویکرد کد گذاری در اتصال های سه بعدی کم مصرف - نشریه ACM

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تکنیک های تقسیم بندی تصویر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تشخیص آفلاین کاراکتر عربی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص آفلاین کاراکتر عربی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مسائل مربوط به اجرای یک پلت فرم محاسبات ابر

ترجمه مقاله مسائل مربوط به اجرای یک پلت فرم محاسبات ابر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله چگونگی استفاده از ناهمواری در سیگنال های باند محدود - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چگونگی استفاده از ناهمواری در سیگنال های باند محدود - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تجسم (دیداری سازی) و متریک عملکرد در بهینه سازی چند منظوره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجسم (دیداری سازی) و متریک عملکرد در بهینه سازی چند منظوره - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تکنیک های رمزنگاری و امنیتی برای رای گیری الکترونیکی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تکنیک های رمزنگاری و امنیتی برای رای گیری الکترونیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله حرکت میریاپاد مانند یک میکرو ربات قطعه ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله حرکت میریاپاد مانند یک میکرو ربات قطعه ای - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله رویکرد کارآمد برای ردیابی فیشینگ با استفاده از مدل عصبی فازی

ترجمه مقاله رویکرد کارآمد برای ردیابی فیشینگ با استفاده از مدل عصبی فازی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شناسایی اثر انگشت بر اساس همبستگی نقاط تکین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی اثر انگشت بر اساس همبستگی نقاط تکین - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11