تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تکنیک های رمزنگاری و امنیتی برای رای گیری الکترونیکی

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل تكنيک های رمزنگاری و امنيتی برای ارائه رای گیری الکترونیکی قابل اثبات و سری
عنوان انگلیسی: Analysis of Security and Cryptographic Approaches to Provide Secret and Verifiable Electronic Voting
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 32 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 56 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : pdf
فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال شناسه ISSN مجله : 2326-9103
کد محصول : F1668 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.41Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، امنیت اطلاعات
دانشگاه: آلمان
کلمات کلیدی: رمزنگاری کاربردی، الزامات رای گیری الکترونیکی، مدل های امنیتی، توانمندی رقبا، تجزیه و تحلیل امنیتی، مطالعه رای گيری الكترونيكی
کلمات کلیدی انگلیسی: Applied Cryptography - Electronic Voting Requirements - Security Models - Adversary Capabilities - Security Analysis - Electronic Voting Survey
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ضمیمه: ندارد
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5820-2.ch002
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

پيش زمینه

کار مرتبط

اجزاء

به اشتراک گذاری سري

مشخصات

به اشتراک گذاری سري Shamir / Feldman

طرح های رمزگذاری

مشخصات

طرح رمزگذاری ElGamal

ایجاد کلید

تولید کلید Feldman مشترک توزیع شده

ويژگي همومورفيك

رمز شکنی توزیع شده

امضاهاي دیجیتال

مشخصات

امضاي RSA

امضاي پنهان RSA

سیستم اثبات عدم آگاهي

مشخصات

اثبات آگاهی از لگاریتم گسسته

چالش Benaloh

ويژگي هاي سیستم رای گیری الکترونیکی

محرمانه بودن، انصاف، صداقت، و اثبات پذیری

ويژگي هاي و امنیت بیشتر

معیارهای ارزیابی

مدل امنیتي برای ويژگي هاي امنیتي

مدل رقيب

قابلیت های مبتنی بر ارتباطات

قابلیت هاي مبتني بر فساد

قابلیت های محاسباتی

توانمندی هاي زمان بندی

درجه اثبات پذیری

معیارهایي براي ويژگي هاي بیشتر

تجزیه و تحلیل تكنيك هاي امنیتی و رمزنگاری

پيش زمینه

روش های حصول اطمینان از محرمانه بودن در فاز قبل از رای گیری

توصیف

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

روش های حصول اطمینان از محرمانه بودن در فاز راي گيري

رمز تصدیق تصادفی آنلاین

توصیف

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

امضاهاي پنهان

توصیف

مدل امنیتي

روش های حصول اطمینان از محرمانه بودن در مرحله پس از رای گیری

رمزنگاری همومورفيك

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

تركيبات

توصیف

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

ترکیبی از مراحل

Civitas

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

دموکراسی خیلی خوب

توصیف

مدل امنیتي

ويژگي هاي بیشتر و معیارهای بیشتر

نتیجه گیری و جهت گيري های آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Electronic voting systems are inextricably bound to security and cryptographic techniques. Over the last decades, countless techniques have been proposed to face the dangers of electronic voting systems with mathematical precision. Certainly, the majority of these works address secrecy and verifiability. In this chapter security and cryptographic techniques are analyzed with respect to those security properties that can be evaluated on the basis of these techniques, namely secrecy, fairness, integrity, and verifiability. Furthermore, we shortly discuss their adequacy to ensure further relevant properties like eligibility and uniqueness, and evaluate security and cryptographic techniques with respect to the costs that come along with their real-world application. We conclude the chapter with a summary of the evaluation results, which can serve as guideline for decision-makers.

نمونه متن ترجمه

چكيده

سیستم های رای گیری الکترونیکی به طور جدایی ناپذیری به تكنيك های رمزنگاری و امنيتی مرتبط هستند. در طول دهه های گذشته، روش های بی شماری برای رويارويی با خطرات ناشی از سیستم های رای گیری الکترونیکی با دقت ریاضی پيشمقوله شده است. بدیهی است که اکثر این آثار به پنهان کاری و اثبات پذیری می پردازند. در این فصل، تكنيك های رمزنگاری و امنيتی با توجه به آن دسته از ويژگی های امنیتی تجزيه تحليل می شوند که می توانند بر اساس این تكنيك ها ارزيابی شوند، یعنی محرمانه بودن، انصاف، صداقت، و اثبات پذيري. علاوه بر این، ما به طور خلاصه دقت آنها را برای اطمینان از ويژگی های مرتبط تر مانند واجد شرایط بودن و منحصر به فرد مورد بحث قرار می دهيم و تكنيك های رمزنگاری و امنيتی را با توجه به هزینه هایی که همراه با كاربردها در دنیای واقعی می آيند ارزیابی می كنيم. ما اين فصل را با خلاصه ای از نتایج ارزیابی نتیجه گیری می نماييم که می تواند به عنوان راهنما برای تصمیم گیران به كار گرفته شود.