ترجمه مقاله کشف سیاه چاله مبتنی بر اعتماد سلسله مرتبه ای در پایش شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کشف سیاه چاله مبتنی بر اعتماد سلسله مرتبه ای در پایش شبکه هوشمند - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کشف سیاه چاله مبتنی بر اعتماد سلسله مرتبه ای در پایش شبکه هوشمند مبتنی بر شبکه های حسگر بیسیم
عنوان انگلیسی
Hierarchical trust-based black-hole detection in WSN-based smart grid monitoring
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
کنفرانس
شناسه ISSN مجله
1938-1883
کد محصول
F1795
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
ضمیمه
ندارد
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، امنیت اطلاعات
کنفرانس
کنفرانس بین المللی ارتباطات - International Conference on Communications
دانشگاه
دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر، دانشگاه اتاوا، کانادا
کلمات کلیدی
حمله سیاه چاله ای، تجمیع داده، ارزیابی اعتماد سلسله مراتبی، پایش شبکه هوشمند، خوشه بندی وزن دار، شبکه های حسگر بیسیم
کلمات کلیدی انگلیسی
Black-hole attack - data aggregation - hierarchical trust evaluation - smart grid monitoring - weighted clustering - wireless sensor networks
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1109/ICC.2017.7997099
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. آثار مرتبط
3. کشف سیاه چاله ی مبتنی بر اعتماد سلسله مراتبی
الف. انتخاب خوشه ی اصلی
ب. تجمیع داده
ث. ارزیابی اعتماد سلسله مراتبی
4. ارزیابی عملکرد
الف. آستانه ی 50%.
ب. آستانه ی 40%
ث. آستانه ی 30%
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Wireless Sensor Networks (WSNs) have been widely adopted to monitor various ambient conditions including critical infrastructures. Since power grid is considered as a critical infrastructure, and the smart grid has appeared as a viable technology to introduce more reliability, efficiency, controllability, and safety to the traditional power grid, WSNs have been envisioned as potential tools to monitor the smart grid. The motivation behind smart grid monitoring is to improve its emergency preparedness and resilience. Despite their effectiveness in monitoring critical infrastructures, WSNs also introduce various security vulnerabilities due to their open nature and unreliable wireless links. In this paper, we focus on the, Black-Hole (B-H) attack. To cope with this, we propose a hierarchical trust-based WSN monitoring model for the smart grid equipment in order to detect the B-H attacks. Malicious nodes have been detected by testing the trade-off between trust and dropped packet ratios for each Cluster Head (CH). We select different thresholds for the Packets Dropped Ratio (PDR) in order to test the network behaviour with them. We set four different thresholds (20%, 30%, 40%, and 50%). Threshold of 50% has been shown to reach the system stability in early periods with the least number of re-clustering operations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شبکه های حسگر بیسیم (WSNs) به طور وسیعی برای پایش شرایط محیطی مختلف پذیرفته شده اند. از آنجاییکه شبکه برق به عنوان یک زیرساخت بحرانی تلقی میشود و شبکه هوشمند به عنوان یک تکنولوژی قابل دوام برای معرفی قابلیت اعتماد بیشتر، بازدهی، کنترل پذیری و امنیت برای شبکه برق متداول پدید آمده است، WSNs به صورت ابزارهای بالقوه برای پایش شبکه هوشمند تصور شده اند. انگیزه ی پشت پایش شبکه هوشمند، بهبود آمادگی و برجهندگی فوری آن میباشد. با وجود اثربخشی WSNs در پایش زیرساختهای بحرانی، آنها هم چنین آسیب پذیری های امنیتی مختلف را به ماهیت آزاد و پیوندهای بیسیم غیر قابل اعتماد خود مطرح می نمایند. در این مقاله، ما بر حمله ی سیاه چاله ای (B-H) تاکید داریم. برای از عهده بر آمدن این کار، یک مدل پایش WSN مبتنی بر اعتماد سلسله مراتبی را برای تجهیزات شبکه هوشمند به منظور کشف حملات B-H پیشنهاد میدهیم. گره های بد اندیش، از طریق امتحان کردن رابطه ی جایگزینی بین نسبتهای بسته ی رها شده و اعتماد برای هر سرشاخه (CH) کشف شده اند.آستانه های مختلف را برای نسبت رها شده ی بسته ها (PDR) به منظور محک زدن رفتار شبکه با آنها، انتخاب میکنیم. چهار آستانه ی مختلف را (20%، 30%، 40% و 50%) را ایجاد مینماییم. آستانه ی 50% برای رسیدن به پایداری سیستم در دوره های اولیه با کمترین تعداد عملیاتهای خوشه بندی مجدد، نشان داده شده است.
1. مقدمه
شبکه های حسگر بیسیم (WSNs) به عنوان یک کاندید قوی برای تامین نیازهای مهم ارتباطی شبکه هوشمند، بویژه WSNs خود نمایشگرانه و قابلیت پیکر سازی از انواع مختلف حسگرها استفاده میکنند، یعنی حسگرهای گرمایی، بصری، راداری، مادون قرمز و مغناطیسی که به افزایش توانایی پایش انواع شرایط کمک میکند همانند رطوبت، فشار، دما و میزان نویز [1] [2].
شبکه هوشمند، استفاده ی بهتر منابع انرژی مختلف را در سیستم تولید میسر میسازد، همانند انرژی باد و انرژی خورشیدی [3]. هم چنین به ذخیره ی انرژی، افزایش قابلیت اعتماد شبکه، افزایش بازده فرایند و کاهش هزینه ها، کمک میکند. بازده و قابلیت اطمینان این تکنولوژی، عوامل مهمی کسب شده از طریق انجام تجمیع و ارسال داده ی ایمن و قابل اطمینان هستند. نسبت حملات سایبری مختلف، آسیب پذیر هستند زیرا به فناوری های اطلاعاتی متکی میباشند.لذا، هر گونه تداخلی با واحد کنترل، سبب پیامدهای برگشت ناپذیر یا به طور موضعی یا در سطح ملی خواهند شد. به علاوه، خطوط ارتباطات، نسبت به حملات پارازیتی آسیب پذیر هستند که میتواند ارتباطات را متوقف ساخته و نقش حیاتی در دستکاری سیگنالهای ارسال شده بین مشتریان و پیوندهای توزیع ایفا نماید. اخیرا، WSNs در گریدهای هوشمند بکار رفته است که به خاطر ویژگی های هزینه ی پایین، منعطف بودن، گسترش خود و گسترش سریع و تحمل خطا میباشد [5،4،6].
5. نتیجه گیری
همراه نمودن استفاده ی حسگرهای دارای شبکه های شبکه هوشمند، با وجود مزایای کسب بازده نوید بخش و هزینه های پایین، چالشهای جدیدی را عنوان میکند. یکی از مهم ترین مسائل، بررسی مسائل امنیتی و به حداقل رساندن آسیب پذیری های امنیت سایبر-فیزیکی است. در این مقاله، ما یک سیستم کشف سیاه چاله ها (B-H) را ارائه کرده ایم. طبق مدل کشف B-H ارائه شده، زمانیکه خوشه ی اصلی های B-H (CHs) کشف میشوند، راه کارهای انتخاب مجدد CH برای کسب یک محیط بدون B-H مورد هدف قرار میگیرند که به ارسال اطلاعات منتقل شده به طور ایمن و با حداقل خطر اتلاف اطلاعات کمک میکند. به این منظور، یک روش ارزیابی امتیاز اعتماد سلسله مراتبی را پذیرفته ایم که برای CHها بر مبنای یک شاخص B-H اصلی اجرا میشود، بویژه نسبت سقوط بسته (PDR) در CH. اثر آستانه های مختلف (50%، 40%، 30% و 20%) را برای محک زدن رفتار مدل، بررسی کرده ایم. یک آستانه ی PR پنجاه درصد برای رسیدن به پایداری سیستم در دوره های اولیه با حداقل تعداد عملیات خوشه بندی مجدد، نشان داده شده است. به عنوان یکی از عوامل عملکرد اصلی در شبکه های حسگر بیسیم، پایداری شبکه است، هدف ما حداقل تعداد وقفه ها در خوشه هاست. نتایج شبیه سازی ما نشان داده اند کاهش نسبت آستانه، تعداد عملیات خوشه بندی مجدد را افزایش میدهد در حالیکه در برخی موارد کل CHها میتوانند به صورت گره های B-H قلمداد شوند (در مورد 20%). گرچه تعداد تلاشهای خوشه بندی مجدد، به لحاظ شهودی یک پدیده ی مورد انتظار از طریق درک مستقیم است، لازم به ذکر است در حالیکه تعداد تلاشهای خوشه بندی مجدد کاهش می یابد، هم چنین یک محیط پایش بدون B-H را تضمین میکنیم.
علاوه بر مساله ی کشف B-H، در حال حاضر روی کشف بیشتر و کاهش کلیه حملات ممکن کار میکنیم که ممکن است با حوزه های شبکه ی شبکه هوشمند مبتنی بر WSN تداخل داشته باشد. به علاوه، ما در حال حاضر یک سیستم کشف دخول را برای کشف متجاوزین داخلی و خارجی اجرا میکنیم.

بدون دیدگاه