مقالات ترجمه شده ارزان کامپیوتر

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی کامپیوتر
ترجمه مقاله مروری بر وب معنایی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر وب معنایی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله استدلال کننده Hermit OWL

ترجمه مقاله استدلال کننده Hermit OWL

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله چگونگی تاثیر حرکات چشم بر ارزیابی محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونگی تاثیر حرکات چشم بر ارزیابی محصول - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26