مقالات ترجمه شده ارزان محیط زیست

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته محیط زیست
ترجمه مقاله احتراق لجن فاضلاب و پودر زغال سنگ

ترجمه مقاله احتراق لجن فاضلاب و پودر زغال سنگ

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ایجاد تعادل بین حفاظت از تنوع زیستی و سلامت انسان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد تعادل بین حفاظت از تنوع زیستی و سلامت انسان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اکولوژی شهری به عنوان یک علم بین رشته ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اکولوژی شهری به عنوان یک علم بین رشته ای - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

ترجمه مقاله پیش تصفیه فاضلاب شهری با انعقاد شیمیایی پیشرفته

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه

ترجمه مقاله ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا

ترجمه مقاله فلزات کمیاب در خاک و گیاهان در اطراف یک کارخانه سیمان در پرتوریا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثرات قلبی عروقی آلودگی هوا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات قلبی عروقی آلودگی هوا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14