مقالات ترجمه شده ارزان محیط زیست

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته محیط زیست
ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

ترجمه مقاله اثر اکولوژیکی اجسام ریز معلق در هوا بر گیاهان

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله رشد اقتصادی و منابع آلاینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد اقتصادی و منابع آلاینده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله سایه ها و انوار GCSE مدیریت زنجیره تامین سبز

ترجمه مقاله سایه ها و انوار GCSE مدیریت زنجیره تامین سبز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 11