تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب – نشریه وایلی

عنوان فارسی: نانوکامپوزیت ها برای تصفیه آب: یک مقاله مروری
عنوان انگلیسی: Nano-Composites for Water Remediation: A Review
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2014 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F538 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.26Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: محیط زیست، فیزیک و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله: آلودگی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط، نانو فناوری، نانو فیزیک و فیزیک کاربردی
مجله: مواد پیشرفته - Advanced Materials
دانشگاه: دانشکده فیزیک، دانشگاه بریستول، آزمایشگاه فیزیک H. H. Wills، انگلستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2- نانوذرات ایستا

2-1 ممبران ها و مت ها

2- 3 ساختار های سه بعدی متخلخل

4- نتیجه گیری و مطالعات آینده

نمونه متن انگلیسی

As global populations continue to increase, the pressure on water supplies will inevitably intensify. Consequently the international need for more effi cient and cost effective water remediation technologies will also rise. The introduction of nano-technology into the industry may represent a signifi cant advancement and zero-valent iron nano-particles (INPs) have been thoroughly studied for potential remediation applications. However, the application of water dispersed INP suspensions is limited and somewhat contentious on the grounds of safety, whilst INP reaction mechanisms, transport properties and ecotoxicity are areas still under investigation. Theoretically, the development of nano-composites containing INPs to overcome these issues provides the logical next step for developing nano-materials that are better suited to wide application across the water industry. This review provides an overview of the range of static, bulk nano-composites containing INPs being developed, whilst highlighting the limitations of individual solutions, overall classes of technology, and lack of comparative testing for nano-composites. The review discusses what further developments are needed to optimize nano-composite water remediation systems to subsequently achieve commercial maturity.

نمونه متن ترجمه

چکیده

با افزایش روز افزون جمعیت جهان، فشار بر روی منابع آبی نیز به طور اجتناب ناپذیری تشدید خواهد شد. در نتیجه، نیاز مبرمی به جهانی به فناوری های تصفیه آب کارامد تر و مقرون به صرفه تر ، احساس می شود. استفاده از فناوری نانو در صنعت یک پیشرفت بسیار مهم می باشد و نانوذرات آهن صفر ظرفیتی INP ها به طور جامعی از برای کاربرد های مختلف تصفیه ای مطالعه شده است. با این حال، کاربرد سوسپانسیون های INP محلول محدود بوده است، در حالی که مکانیسم های واکنش INP، خواص انتقال و سمیت محیطی هنوز تحت مطالعه می باشد. از دیدگاه نظری، توسعه نانوکامپوزیت های حاوی INP برای غلبه بر این بافت ها، یک گام منطقی برای توسعه نانو موادی است که کاربرد گسترده ای در صنعت آب دارد. این مقاله مروری به بررسی طیف وسیعی از نانوکامپوزیت های حجمی و استاتیک حاوی INP ها پرداخته ضمن این که بر محدودیت های تک تک روش ها، انواع کلی فناوری ها و نبود آزمایش های مقایسه ای برای نانوکامپوزیت ها تاکید می کند. این مقاله به بررسی مطالعات آینده برای بهینه سازی سیستم های تصفیه آب نانو کامپوزیتی در راستای دست یابی به یک بلوغ تجاری می پردازد.