ترجمه مقاله ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه

ترجمه مقاله ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی آلاینده های موجود در جریان اطراف یک کارخانه سیمان در نیجریه
عنوان انگلیسی
Assessment of Pollutants in Streams around a Cement Plant in Central Nigeria
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
Ijst
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F892
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
مجله
مجله بین المللی علوم و فناوری - International Journal of Science and Technology
دانشگاه
گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه ایالتی بنو، نیجریه
کلمات کلیدی
آب های سطحی، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، فلزات سنگین، آلودگی آب، تولید سیمان، Yandev
فهرست مطالب
چکیده
I. مقدمه
II. هدف از مطالعه
III. منطقه مورد مطالعه
IVروش
.aجمع آوری و پارامترهای مورد تحلیل نمونه آب
b. روش هضم برای نمونه آب
c. استانداردهای درجه بندی
d. مشخصات دستگاه طیف سنج
E. پارامترهای شعله
F. پارامترهای درجه بندی
g. تحلیل داده ها
V. نتایج و بحث
VI. نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The study assessed the chemical and heavy metals content in surface water samples collected at 9 points from 3 different streams within a radius of 5 kilometers to the factory, and an additional control water sample collected from a stream at Tarhembe, 12 kilometers from the factory. Laboratory analyses were conducted for 18 parameters, while mean, maximum and minimum values, and standard deviation for all parameters tested were derived using SPSS Version 15. Using the WHO (2011) Guidelines for Drinking Water, the concentration levels of pollutants in water samples were determined for all 18 parameters to establish whether or not they constitute significant health problems. The results for physico-chemical parameters show that pH values range between 6.07 and 8.48 across all sample locations with the highest value recorded in Sample E. Generally, the concentration of these parameters vary across all water samples however, the largest mean value was recorded for the Total Dissolved Solids (TDS) at Sample E which is almost twice the WHO permissible limit. The temperature ranges between 22.4 and 22.9, while Turbidity and Total Hardness range between 6.0 and 232.0 and 10.5 to 66.0, respectively, and are found to be significantly higher than the permissible limit provided by the WHO (2011). All values of physicchemical parameters recorded from the water sample at the Control Community are found to occur below permissible limit except for turbidity. All heavy metals content in water samples were found occurring above the WHO (2011) permissible limits, except for Potassium which was not detected in any water sample. The study concludes that the quality of surface water at the study area is compromised and polluted at significant proportions. The study recommends reduction in release of pollutants and fugitive dust from the factory, amongst others.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به ارزیابی محتوای شیمیایی و فلزات سنگین در نمونه آب های سطحی در 9 مرحله از 3 جریان مختلف که در شعاع 5 کیلومتر از کارخانه جمع آوری شده است ، و یک نمونه کنترل اضافی آب در تارهمبه جمع آوری شده از یک جریان، با 12 کیلومتر فاصله از کارخانه می پردازد. تجزیه و تحلیل و تجهیزات آزمایشگاهی، 18 پارامتر در حالی که میانگین، حداکثر و حداقل ارزش ها و انحراف استاندارد برای تمام پارامترهای مورد آزمایش قرار گرفته شده بود با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شده است. با استفاده از راهنمایWHO (2011) برای آب آشامیدنی، غلظت آلاینده ها در نمونه های آب برای همه 18 پارامتر آن ها که مشکلات بهداشتی قابل توجهی را ایجاد می کنند مشخص شده است. نتایج برای پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نشان می دهد که مقدار pH بین 6.07 و 8.48 در تمام مناطق نمونه برداری بالاترین مقدار ثبت شده در نمونه E است. عموما محدوده، غلظت این پارامترها در تمام نمونه های آب متفاوت می باشد با این حال، بیشترین مقدار میانگین برای کل مواد جامد محلول (TDS) در نمونه E است که تقریبا دو برابر حد مجاز WHO ثبت شده است. درجه حرارت بین 22.4 و 22.9، در حالی که کدورت و سختی کل به ترتیب بین 6.0 و 232.0 و 10.5-66.0 ، و به طور قابل توجهی بالاتر از حد مجاز ارائه شده توسط WHO (2011) می باشد. تمام مقادیر پارامترهای شیمیایی ضبط شده از نمونه آب در جامعه کنترل به جز کدورت زیر حد مجاز هستند. همه فلزات سنگین در نمونه های آب بالاتر از محدودیت های مجاز WHO (2011) می باشد ، به جز برای پتاسیم که در هر نمونه آب تشخیص داده نشده است. این مطالعه نتیجه می گیرد که کیفیت آب های سطحی در منطقه مورد مطالعه در معرض خطر و آلودگی است. این مطالعه کاهش انتشار آلاینده ها و گرد و غبار خروجی از کارخانه را توصیه می کند.

بدون دیدگاه