ترجمه مقاله بررسی تاثیر آتش سوزی بر توزیع یک شکارچی مهاجم در میانه زنجیره غذایی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله بررسی تاثیر آتش سوزی بر توزیع یک شکارچی مهاجم در میانه زنجیره غذایی - نشریه PLOS
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آیا آتش سوزی بر توزیع یک شکارچی مهاجم در میانه زنجیره غذایی در مقیاس چشم انداز اثر می گذارد؟
عنوان انگلیسی
Does Fire Influence the Landscape-Scale Distribution of an Invasive Mesopredator?
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
plos
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F1598
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
زیستگاه ها و تنوع زیستی
دانشگاه
ملبورن، ویکتوریا، استرالیا
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107862
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
انتخاب سایت
پیمایش گونه های شکارچی
متغیر های پیش بین
متغیر های پاسخ
تحلیل آماری
بیانیه اخلاقی
نتایج
بحث
آتش سوزی و روباه قرمز
اقلیم و فاصله تا اراضی اصلاح شده
اهمیت این مطالعه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Predation and fire shape the structure and function of ecosystems globally. However, studies exploring interactions between these two processes are rare, especially at large spatial scales. This knowledge gap is significant not only for ecological theory, but also in an applied context, because it limits the ability of landscape managers to predict the outcomes of manipulating fire and predators. We examined the influence of fire on the occurrence of an introduced and widespread mesopredator, the red fox (Vulpes vulpes), in semi-arid Australia. We used two extensive and complimentary datasets collected at two spatial scales. At the landscape-scale, we surveyed red foxes using sand-plots within 28 study landscapes – which incorporated variation in the diversity and proportional extent of fire-age classes – located across a 104 000 km2 study area. At the site-scale, we surveyed red foxes using camera traps at 108 sites stratified along a centurylong post-fire chronosequence (0–105 years) within a 6630 km2 study area. Red foxes were widespread both at the landscape and site-scale. Fire did not influence fox distribution at either spatial scale, nor did other environmental variables that we measured. Our results show that red foxes exploit a broad range of environmental conditions within semi-arid Australia. The presence of red foxes throughout much of the landscape is likely to have significant implications for native fauna, particularly in recently burnt habitats where reduced cover may increase prey species’ predation risk.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شکار و آتش سوزی ساختار و عملکرد اکوسیستم ها را در سطح جهان شکل می دهند. با این حال، مطالعاتی که به بررسی برهمکنش بین این دو فرایند می پردازند به خصوص در مقیاس های مکانی بزرگ نسبتا نادر هستند. این شکاف و خلاء دانش نه تنها برای نظریه اکولوژیکی مهم است بلکه در شرایط کاربردی نیز اهمیت دارد زیرا توانایی مدیران چشم انداز را برای پیش بینی برایند های اصلاح و تغییر آتش سوزی و شکارچیان محدود می کنند. ما به بررسی اثر آتش سوزی بر وقوع شکارچیان در سطح میانی زنجیره غذایی یعنی روباه قرمز (Vulpes vulpes) در مناطق نیمه خشک استرالیا می پردازیم. ما از دو مجموعه داده گسترده و تکمیلی جمع آوری شده در دو مقیاس مکانی استفاده کردیم. در مقیاس چشم انداز، ما به مطالعه پیمایشی روباه قرمز با استفاده از پلات های شنی در 28 چشم انداز مطالعاتی پرداختیم که تغییرات در تنوع و نسبت کلاس های آتش سوزی- سن – واقع در یک منطقه مطالعاتی 1041000 کیلومتر مربع را شامل می شود. در مقیاس مکانی، ما به مطالعه روباه های قرمز با استفاده از تله دوربین ها در 108 سایت طبقه بندی و لایه بندی شده در یک توالی زمانی بلند مدت پس از آتش سوزی 0-105 در 6630 کیلومتر مربع می پردازیم. روباه های قرمز هم در مقیاس چشم انداز و هم در مقیاس سایت پراکنده هستند. آتش سوزی بر توزیع روباه در مقیاس مکانی اثر نداشت، هم چنین بر سایر متغیر های زیست محیطی اندازه گیری شده نیز تاثیری نداشت. نتایج ما نشان می دهد که روباه قرمز از طیف وسیعی از شرایط محیطی در مناطق نیمه خشک استرالیا استفاده می کند. حضور روباه های قرمز در اکثر چشم انداز ها دارای اهمیت و اثرات مهمی برای جانوران به خصوص در زیست گاه های اخیرا تحت آتش سوزی می باشد که در آن ها کاهش پوشش موجب افزایش ریسک شکار گونه ها می شود.

بدون دیدگاه