ترجمه مقاله حذف فنل از پساب های اشباع از نمک در راکتور غشای بیولوژیکی (MBR) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف فنل از پساب های اشباع از نمک در راکتور غشای بیولوژیکی (MBR) - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف فنل از پساب های اشباع از نمک در راکتور غشای بیولوژیکی (MBR): مشخصه سازی عملکرد و میکروبیولوژی
عنوان انگلیسی
Phenol removal from hypersaline wastewaters in a Membrane Biological Reactor (MBR): Operation and microbiological characterisation
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F856
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و مهندسی بهداشت محیط
مجله
تکنولوژی منابع زیستی - Bioresource Technology
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه بارسلونا، اسپانیا
کلمات کلیدی
DGGE، هالوموناس، مارینوباکتر، MBR، فنول
doi یا شناسه دیجیتال
doi:10.1016/j.biortech.2010.11.123
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. روشها
2. 1. راکتور غشای بیولوژیکی آزمایشگاهی
2. 2. راکتور غشای بیولوژیکی صنعتی
2. 3. آنالیز شیمیایی و شیمی فیزیکی
2. 4. محیطها و روشهای میکروبیولوژی وابسته به کشت
2. 5. استخراج DNA و تکثیر PCR ژنهای ایوباکتریایی 16S rRNA
2. 6. توالی سنجی و آنالیز توالی
2. 7. آنالیز DGGE
2. 8. دوره زمانی تجزیه زیستی فنل
3. نتایج و بحث
3. 1. مشخصه سازی پساب
3. 2. عملکرد MBR در شرایط آزمایشگاهی
3. 2. 1. آغشته سازی MBR
3. 2. 2. راه اندازی MBR
3. 2. 3. تجزیه فنل در MBR
3. 3. فعالیت MBR در شرایط صنعتی
3. 4. جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی حاصل از MBRها
3. 5. آنالیز ساختار اجتماع میکروبی در راکتور صنعتی
3. 6. تجزیه وابسته به رشد فنل به وسیله سویه PHE025 مارینوباکتر sp.
4. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, two Membrane Biological Reactors (MBR) with submerged flat membranes, one at lab-scale conditions and the other at pilot-plant conditions, were operated at environmental temperature to treat an industrial wastewater characterised by low phenol concentrations (8–16 mg L1 ) and high salinity (150–160 mS cm1 ). During the operation of both reactors, the phenol loading rate was progressively increased and less than 1 mg phenol L1 was detected even at very low HRTs (0.5–0.7 days). Membrane fouling was minimized by the cross flow aeration rate inside the MBRs and by intermittent permeation. Microbial community analysis of both reactors revealed that members of the genera Halomonas and Marinobacter (gammaproteobacteria) were major components. Growth-linked phenol degradation by pure cultures of Marinobacter isolates demonstrated that this bacterium played a major role in the removal of phenol from the bioreactors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه از دو راکتور غشای بیولوژیکی (MBR) با غشاهای مسطح غوطه ور در آب که یکی از آنها در مقیاس شرایط آزمایشگاهی و دیگری در شرایط صنعتی بود، در دمای محیط برای تصفیه نوعی پساب صنعتی که توسط غلظتهای پایین فنل (mg L-1 16-8) و درجه بالای اشباع نمک (حدود mS cm-1160-150) مشخص می شود، استفاده شد. در طی فعالیت هر دو راکتور، نرخ بارگذاری فنل به طور تصاعدی افزایش یافت و حتی در HRTهای بسیار پایین (7/0-5/0 روز) کمتر از 1 میلی گرم فنل در لیتر تعیین شد. ته نشینی رسوبات به وسیله نرخ هوادهی دو سیال عمود بر هم که توسط یک لایه از هم جدا می شوند در MBRها و توسط نفوذ متناوب به حداقل رسید. آنالیز اجتماع میکروبی هر دو راکتور نشان داد که اعضای گونه های هالوموناس و مارینوباکتر (باکتری گاما پروتئو) از اجزای عمده هستند. تجزیه فنل به وسیله رشد توسط واحدهای پرورش مارینوباکتر خالص نشان داد که این باکتری نقش عمده ای در حذف فنل از راکتورهای زنده بازی می کند.

بدون دیدگاه