تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حذف سرب از پساب های صنعتی با جذب آنها بر روی بنتونیت خام و اصلاح شده – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: یک مطالعه مقایسه ای در مورد حذف سرب از پساب های صنعتی با استفاده از جذب آنها بر روی بنتونیت خام و اصلاح شده ایران (از منطقه اصفهان)
عنوان انگلیسی: A comparative study on the removal of lead from industrial wastewater by adsorption onto raw and modified Iranian Bentonite (from Isfahan area)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2013 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : F1562 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.08Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی و محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، بازیافت و مدیریت پسماند
مجله: آب شیرین کن و تصفیه آب - Desalination and Water Treatment
دانشگاه: دانشگاه مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی اميركبير، تهران، ايران
کلمات کلیدی: بنتونیت. سرب. جذب. اصلاح. خطوط همدمای (ایزوترم های) جذب سطحی
کلمات کلیدی انگلیسی: Bentonite - Lead - Adsorption - Modification - Adsorption isotherms
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1080/19443994.2013.823352
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- آزمایش و تجربه

2-1- ماده

2-2- اندازه گیری های فیزیکی

2-3- روش تجربی

3- نتایج و بحث

3-1- خواص بنتونیت

3-2- ویژگی های جذب

3-3- خطوط همدمای جذب سطحی

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

In recent years, Bentonite has attracted a lot of interest due to its potential applications and capability for removing heavy metals from aqueous solutions. This ability related to the high ionic exchange capacity and specific surface area. In this study, Iranian Bentonite obtained from Isfahan area was characterized by using X-ray diffraction, X-ray fluorescence, and IR spectroscopy. The effects of different parameters have been investigated on the adsorption of lead from aqueous solution such as contact time, metal concentrations, pH of solution, stirring speed, particle size, amount of Bentonite, and solid in comparison with liquid solution. Bentonite has been modified by NaCl and NH4Cl. As the equilibrium study and the Langmuir, Freundlich, Temkin, and Dubinin–Radushkevich (D–R) models have been used and examined. The correlation coefficients (r 2 ) of lead adsorption have been increased by modification of Bentonite for all models. In addition, the Langmuir model is the best one with correlation coefficient (r 2 ) more than 0.995 for description/adsorption process of lead, which is applied on raw Bentonite and modified Bentonite. The correspondence of Langmuir model for maximum adsorption capacity of raw Bentonite, NaCl–Bentonite, and NH4Cl–Bentonite is 79.3, 102.0, and 94.3 mg/g, respectively.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در سال های اخیر، به دلیل کاربردهای بالقوه و قابلیت خود برای از بین بردن فلزات سنگین از محلول های آبی, بنتونیت علاقه بسیاری را به خود جلب کرده است. این توانایی مربوط به ظرفیت تبادل یونی و مساحت سطح خاص بالا می باشد. در این مطالعه، بنتونیت ایرانی به دست آمده از منطقه اصفهان با استفاده از پراش اشعه X، فلورسانس اشعه ایکس، و طیف سنجی IR مشخص شد. اثرات پارامترهای مختلف بر جذب سرب از محلول آبی مانند زمان تماس، غلظت فلز، pH محلول، سرعت هم زدن، اندازه ذرات، مقدار بنتونیت، و حلال جامد در مقایسه با مایع بررسی قرار گرفته است است. بنتونیت توسط NaCl و NH4Cl تغییر می یابد. در این کار مطالعه تعادل و لانگمیر، Freundlich، Temkin، و مدلDubinin-Radushkevich (D-R) مورد استفاده و بررسی قرار گرفته اند. ضرایب همبستگی (r 2 ) جذب سرب توسط اصلاح بنتونیت برای تمام مدل ها افزایش یافته است. علاوه بر این، مدل لانگمیر یکی از بهترین مدل ها با ضریب همبستگی (r 2 ) بیش از 0.995 برای فرآیند توصیف / جذب سرب است که در بنتونیت خام و بنتونیت اصلاح شده به کار می رود. تطابق مدل لانگمیر برای حداکثر ظرفیت جذب بنتونیت خام، نمک، بنتونیت، و NH4Cl-بنتونیت، به ترتیب 79.3، 102.0 و 94.3 میلی گرم / گرم، است.