ترجمه مقاله ارزیابی حضور، منشا و تغییرات فصلی آلاینده های آلی دیر پا در آب زیر زمینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی حضور، منشا و تغییرات فصلی آلاینده های آلی دیر پا در آب زیر زمینی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی حضور، منشا و تغییرات فصلی آلاینده های آلی دیر پا در آب زیر زمینی از طریق نمونه گیری غیر فعال و تحلیل آماری چند متغیره
عنوان انگلیسی
Assessment of presence, origin and seasonal variations of persistent organic pollutants in groundwater by means of passive sampling and multivariate statistical analysis
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F662
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست، آب و فاضلاب
مجله
مجله اکتشاف ژئوشیمیایی - Journal of Geochemical Exploration
دانشگاه
زمین شناسی اسلوونی، گروه هیدروژئولوژی، اسلوونی
کلمات کلیدی
آبهای زیرزمینی، نمونه گیری غیر فعال، ترکیبات ارگانیک، داده های عمومی، تجزیه و تحلیل فاکتور، تغییرات فصلی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
منطقه مورد مطالعه
مواد و روش ها
طرح نمونه گیری
متر بالای ابخوان
متری بالای ابخوان
متری بالای ابخوان
کمپین نمونه گیری
روش های تحلیلی
نمونه گیر های غیر فعال
آنالیز شیمیایی
کنترل کیفیت
تست کروسکال والیس
همبستگی پلی کریک
تحلیل خوشه سلسله مراتبی
نتایج
تست کروسکال والیس رتبه ها
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper presents the use of passive sampling in combination with factor analysis to assess the presence of anthropogenic organic pollutants, and to determine the type of pollution and seasonal variability of contamination. This combined method enables the assessment of groundwater quality and the evaluation of pollution sources, and serves as the basis for recommended measures to improve the quality of groundwater. The method has been tested on the Vrbanski plateau aquifer near Maribor, Slovenia. Groundwater pollution was monitored at 15 observation points, and at one in the Drava River. Two sampling campaigns covered a period of roughly one year (May 2010–September 2010 and September 2010–March 2011). The data set of 54 samples with 12 variables (pollutants) was based on unbalanced nested hierarchical sampling design, and is expressed as intensity on an ordinal scale from 1 to 5. Nonparametric Kruskal-Wallis test for testing statistical significance of pollutants at various levels of sampling design, and factor analysis based on polychoric correlation, were used in this study. Results of the factor analysis show that groundwater contains organic pollutants from three different types of sources. Factor analysis split the group of pesticides into two factor-groups: Factor 1, representing pesticides which are indicators of agricultural activities, and Factor 2, including atrazine and desethyl-atrazine, which indicate old burdens or their illegal use. Pharmaceuticals and compounds of personal care products are loaded on Factor 3, which shows groundwater pollution from urban activities, while Factor 4 represents volatile aliphatic halogenated hydrocarbons, which are indicators of industrial contamination. Factor scores also revealed considerable differences between the two sampling campaigns at individual sampling points. The results show that the influence of pollution from various anthropogenic activities depends on the meteorological conditions in each sampling campaign. The passive sampling technique combined with multivariate statistical analysis has proved to be a useful approach to assessing groundwater quality, with a substantially cheaper and more effective monitoring design than the more commonly used monitoring methods.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به بررسی استفاده از نمونه گیری غیر فعال همراه با تحلیل عاملی برای ارزیابی حضور الاینده های الی انسانی و تعیین نوع الودگی و تغییرات فصلی الودگی می پردازد. این روش ترکیبی امکان ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی منابع آلودگی را داده و مبنایی برای شاخص های توصیه شده برای بهبود کیفیت اب زیر زمینی است. این روش بر روی آبخوان فلات وربانسکی نزدیک ماریبور اسلوونی تست شده است. الودگی اب زیر زمینی در 15 نقطه و در یک نقطه در رودخانه دراوا اندازه گیری شد. دو روش نمونه گیری، در طول یک سال انتخاب شدند. مجموعه داده های 54 نمونه با 12 متغیر بر اساس طراحی نمونه گیری سلسله مراتبی نامتعادل بوده و به صورت شدت در مقیاس ترتیبی از 1 تا 5 بیان می شود. تست کروسکال والیس غیر پارا متری برایازمون معنی داری اماری الاینده ها در سطوح مختلف طراحی استفاده شده و تحلیل عاملی بر اساس همبستگی پلی کریک در این مطالعه استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که اب زیرزمینی دارای الایندههای عالی از سه منبع متفاوت است. تحلیل عاملی،گروه افت کش ها را به دو گروه عاملی تقسیم کرد:عامل 1 افت کش هایی که شاخص فعالیت های کشاورزی هستند، و عامل 2، استفاده از اترازین و دستیل اترازین. دارو ها و ترکیبات محصولات مراقبت شخصی بر روی فاکتور 3 بارگذاری می شوند که الودگی اب زیر زمینی را از فعالیت های شهری نشان می دهند در حالی که عامل 4 نشاندهنده هیدروکربن های هالوژنه الیفاتیک بوده و شاخص های الودکی صنعتی است.نتایج نشان می دهد که اثر الودگی از فعالیت های انسانی بستگی به شرایط روش شناختی در هر کمپین نمونه گیری دارد. روش نمونه گیری غیر فعال با تحلیل اماری چند متغیره، رویکردی مفید برای ارزیابی کیفیت اب زیر زمینی بوده و یک طرح پایش موثر است که از رایج ترین روش های پایش است.

بدون دیدگاه