تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش بادشکن ها در توسعه و رشد پوشش گیاهی مناطق بیابانی ایالت یوب – نشریه Ccsenet

عنوان فارسی: نقش بادشکن ها در توسعه و رشد پوشش گیاهی مناطق بیابانی ایالت یوب، در نیجریه
عنوان انگلیسی: The Role of Shelterbelts in Vegetation Development of Desert Prone Area of Yobe State, Nigeria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : Ccsenet
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F889 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: محیط زیست و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: مخاطرات محیطی، مخاطرات آب و هوایی و مهندسی طراحی محیط زیست
مجله: مجله جغرافیا و زمین شناسی - Journal of Geography and Geology
دانشگاه: گروه جغرافیا، دانشگاه Obafemi Awolowo، نیجریه
کلمات کلیدی: بیابان زایی، فرسایش بادی، باد شکن، شاخص سیمپسون، رج بندی پوشش گیاهی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. منطقه مورد مطالعه

3. روش

1.3. تکنیک های پوشش گیاهی رج بندی

4. نتایج و بحث

1.4. ارتفاع درخت

2.4. قطر درخت

3.4. تراکم درخت

4.4. فراوانی گونه

5.4. تنوع گونه

6.4. رج بندی پوشش گیاهی

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Environmental degradation is a major contemporary globally issue that is bedeviling most parts of the arid environment. This is due to the several centuries of poor management of the earth’s natural resources, and the increasing pressure associated with rapid population growth. This study assesses the influence of some selected shelterbelts in arid environment of Yobe State, Nigeria on vegetation characteristics. This is with intention of identifying its significance in fighting desert encroachment. In the selected shelterbelts, sample plots (quadrats) measuring 30 m2 in dimension was systematically located at an interval of 200 meters. On the adjoining areas of the shelterbelt, control quadrats of similar size were located at the same interval and at a distance of 100 meters from the belt. The vegetation characteristics analyzed in this study include height, diameter, density, frequency and diversity. SPSS, CANOCA and PAST ecological software were used in analyzing the data collected. The result shows that there is significant difference (P<0.005) between all the vegetation characteristics in the shelterbelt sites and the control sites except species diversity. This shows that shelterbelts are necessary tool in fighting desertification in the area as they enhance the vegetation status thereby protecting the soil against wind erosion which is one of the major ecological problems of desertification.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تخریب محیط زیست یک مسئله عمده در سطح جهان معاصر جهت تسطیح بستر نقاط مناطق بیابانی است. با توجه به چندین قرن مدیریت ضعیف منابع طبیعی زمین، و افزایش فشار در ارتباط با رشد سریع جمعیت. این مطالعه براساس تاثیر برخی بادشکن ها انتخاب شده در مناطق بیابانی ایالت یوب ، نیجریه بر ویژگی های پوشش گیاهی است. بادشکن ها انتخاب شده، نمونه (کوادرات) با اندازه گیری 30 متر مربع در بعد سیستماتیک در فاصله 200 متر واقع شده اند. در مناطق مجاور باد شکن کوادرات ، کنترل از نظر اندازه مشابه در همان فاصله و در فاصله 100 متر از بادشکن واقع شده است. ویژگی های پوشش گیاهی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است ، شامل ارتفاع، قطر، چگالی، فراوانی و تنوع است. SPSS،CANOCA و PAST نرم افزارهای محیط زیست در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده هستند. نتیجه نشان می دهد که تفاوت معنی داری (P <0.005) بین تمام ویژگی های پوشش گیاهی در سایت های باد شکن و سایت های کنترل، به جز تنوع گونه وجود دارد. این نشان می دهد که بادشکن ها ابزار لازم در مبارزه با بیابان زایی در منطقه به عنوان افزایش وضعیت پوشش گیاهی در نتیجه محافظت از خاک در برابر فرسایش بادی است که یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی بیابان زایی می باشد.