ترجمه مقاله نمونه گیری غیر فعال ابزاری برای شناسایی ترکیبات میکروارگانیک در آب زیر زمینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمونه گیری غیر فعال ابزاری برای شناسایی ترکیبات میکروارگانیک در آب زیر زمینی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نمونه گیری غیر فعال ابزاری برای شناسایی ترکیبات میکروارگانیک در آب زیر زمینی
عنوان انگلیسی
Passive sampling as a tool for identifying micro-organic compounds in groundwater
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F663
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست و آب و فاضلاب
مجله
مجله علوم کامل محیط زیست - Science of the Total Environment
دانشگاه
زمین شناسی اسلوونی، گروه هیدروژئولوژی، اسلوونی
کلمات کلیدی
نمونه گیری غیرفعال، میکرو ارگانیک، آلاینده های آلی، آبهای زیرزمینی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توصیف منطقه مورد مطالعه
مواد و روش ها
طرح نمونه برداری
آنالیز شیمیایی
کنترل کیفیت
طبقه بندی ترکیبات MO
طبقه بندی کاربری ارضی
نتایج و بحث
تشخیص ترکیبات MO
فراوانی و شدت تشخیص MO با استفاده از نمونه گیر غیر فعال
تحلیل MO ها بر اساس استفاده
کاربری ارضی مربوط به ترکیبات MO
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper presents the use of a simple and cost efficient passive sampling device with integrated active carbon with which to test the possibility of determining the presence of micro-organic compounds (MOs) in groundwater and identifying the potential source of pollution as well as the seasonal variability of contamination. Advantage of the passive sampler is to cover a long sampling period by integrating the pollutant concentration over time, and the consequently analytical costs over the monitoring period can be reduced substantially. Passive samplers were installed in 15 boreholes in the Maribor City area in Slovenia, with two sampling campaigns covered a period about one year. At all sampling sites in the first series a total of 103 compounds were detected, and 144 in the second series. Of all detected compounds the 53 most frequently detected were selected for further analysis. These were classified into eight groups based on the type of their source: Pesticides, Halogenated solvents, Nonhalogenated solvents, Domestic and personal, Plasticizers and additives, Other industrial, Sterols and Natural compounds. The most frequently detected MO compounds in groundwater were tetrachloroethene and trichloroethene from the Halogenated solvents group. The most frequently detected among the compound's groups were pesticides. Analysis of frequency also showed significant differences between the two sampling series, with less frequent detections in the summer series. For the analysis to determine the origin of contamination three groups of compounds were determined according to type of use: agriculture, urban and industry. Frequency of detection indicates mixed land use in the recharge areas of sampling sites, which makes it difficult to specify the dominant origin of the compound. Passive sampling has proved to be useful tool with which to identify MOs in groundwater and for assessing groundwater quality

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله، از یک ابزار نمونه گیری غیر فعال مقرون به صرفه و ساده با کربن فعال یکپارچه برای تست امکان تعیین حضور ترکیبات میکروارگانیک در اب زیر زمینی و شناسایی منابع بالقوه الودگی و نیز تغییرات فصلی الودگی استفاده می کند. مزیت نمونه گیر غیر فعال، پوشش دوره نمونه گیری طولانی با تلفیق غلظت الاینده به مرور زمان بوده و هزینه های تحلیلی در دوره پایش به طور قابل توجهی کاهش می یابند. نمونه گیر های غیر فعال در 15 چاهک در شهر مرایبور اسلوونی نصب شدند و دو کمپین نمونه گیری یک دوره یک ساله را پوشش داد. در همه مناطق نمونه گیری در اولین سری، مجموع 103 ترکیب تشخیص داده شد و 144 مورد در دومین سری بودند. از همه ترکیبات شناسایی شده، 53 مورد برای تحلیل بیشتر انتخاب شد. این ها به هشت گروه بر اساس نوع منبع خود طبقه بندی شد: افت کش ها، حلال های هالوژنه، حلال های غیر هالوژنه، افزودنی ها وپلاستی سایزر ها. سایر ترکیبات طبیعی و استرول ها نیز استفاده می شوند. تحلیل فراوانی تفاوت های معنی داری را بین دو سری نمونه گیری نشان داد. برای تعیین منشا الودگی در سه گروه از ترکیبات بر طبق نوع استفاده تعیین شدند: کشاورزی، شهری و صنعت. فراوانی تشخیص نشان دهنده کاربری ارضی ترکیبی در مناطق تغذیه سایت های نمونه گیری است. نمونه گیری غیر فعال ابزاری مفید برای شناسایی MO در اب زیر زمینی و ارزیابی کیفیت اب زیر زمینی است.

بدون دیدگاه