ترجمه مقاله مدیریت اکوسیستم های آبی و منابع آب در شرایط وجود محرک های متعدد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت اکوسیستم های آبی و منابع آب در شرایط وجود محرک های متعدد - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت اکوسیستم های آبی و منابع آب در شرایط وجود محرک های متعدد – مقدمه ای بر پروژه MARS
عنوان انگلیسی
Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress — An introduction to the MARS project
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F812
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم و مهندسی آب و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع آب
مجله
مجله علوم کلی محیط زیست - Science of The Total Environment
دانشگاه
دانشگاه دوئسبرگ-اسن (UDE)، مرکز تحقیقات آب و زیست محیطی (ZWU)، آلمان
کلمات کلیدی
مدیریت حوزه رودخانه، اروپا، وضعیت بوم شناسی، خدمات اکوسیستم
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- وضعیت کنونی
2.1 برنامه ریزی مدیریت حوزه رودخانه
2-2ارزیابی وضعیت
2-3 ارزیابی خطر مدیریت
2-4 ارزیابی خدمات اکوسیستم
3- اهداف و معماری پروژه MARS
4- مدل MARS
5.روش ها و برنامه کاری MARS
6- نتیجه کیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Water resources globally are affected by a complex mixture of stressors resulting from a range of drivers, including urban and agricultural land use, hydropower generation and climate change. Understanding how stressors interfere and impact upon ecological status and ecosystem services is essential for developing effective River Basin Management Plans and shaping future environmental policy. This paper details the nature of these problems for Europe's water resources and the need to find solutions at a range of spatial scales. In terms of the latter, we describe the aims and approaches of the EU-funded project MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress) and the conceptual and analytical framework that it is adopting to provide this knowledge, understanding and tools needed to address multiple stressors. MARS is operating at three scales: At the water body scale, the mechanistic understanding of stressor interactions and their impact upon water resources, ecological status and ecosystem services will be examined through multi-factorial experiments and the analysis of long time-series. At the river basin scale, modelling and empirical approaches will be adopted to characterise relationships between multiple stressors and ecological responses, functions, services and water resources. The effects of future land use and mitigation scenarios in 16 European river basins will be assessed. At the European scale, large-scale spatial analysis will be carried out to identify the relationships amongst stress intensity, ecological status and service provision, with a special focus on large transboundary rivers, lakes and fish. The project will support managers and policy makers in the practical implementation of the Water Framework Directive (WFD), of related legislation and of the Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources by advising the 3rd River Basin Management Planning cycle, the revision of the WFD and by developing new tools for diagnosing and predicting multiple stressors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
منابع آب در سراسر جهان تحت تاثیر ترکیب پیچیده ای از محرک های تنش زا حاصل از چندین محرک از جمله کاربری اراضی روستایی و شهری – تولید انرژی های آبی و تغییرات آب و هوا قرار می گیرند.دانستن چگونگی مداخله و تاثیر وضعیت بوم شناسی و خدمات اکوسیستم برای توسعه برنامه های موثر مدیریت حوزه رودخانه و شکل دادن سیاست محیطی آینده ضروری می باشد..در این تحقیق به جزئیات ماهیت مشکلات موجود برای منابع آب اروپا و نیاز به یافتن راه حل هایی در معیارهای محتلف پرداخته شده است. در قالب ارائه راه حل ، اهداف و روش های به کار گرفته شده در پروژه حمایت شده با سرمایه مالی انحادیه اروپا با عنوان MARS (مدیریت اکوسیستم های آبی و منابع آب در شرایط وجود فشار متعدد) را همراه با چارچوب تحلیلی و مفهومی توصیف کرده ایم زیرا در این پروژه دانش – اطلاعات و ابزار مورد نیاز برای بیان فشار های متعدد فراهم آورده شده است.MARS در سه معیار اجرا می شود :1-در سطح بدنه آب که آن درک مکانیکی از تعاملات محرک هاب تنش زا و تاثیر آنها بر منابع آب – وضعیت اکولوژیکی و خدمات اکوسیستم از طریق آزمایشات چند فاکتوری و تحلیل سری های بلند مدت بررسی می شود.2-در سطح حوزه رودخانه که در آن مدل سازی و روش های علمی برای توصیف روابط بین محرک های تنش زای متعدد و واکنش های مخیطی – عملکردها – خدمات و منابع آب توصیف می شود.تاثیرات کاربری اراضی در آینده و کاهش سناریوهای مربوط به 16 حوزه رودخانه اروپا ارزیابی خواهد شد.در سطح اروپا نیز تحلیل مکانی برای معیارهای بزرگ برای شناسایی روابط میان شدت محرک – موقعیت بوم شناسی و قوانین خدمات انجام شده است که تاکید خاص ان بر رودخانه های بزرگ بین مرزی – دریاچه ها و ماهیکیری می باشد.این پروژه از مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه کاربرد عملی مدیریت چارچوب آب (WFD ) یاقوانین مربوطه و امنیت منابع آب اروپا ار طریق چرخه برنامه ریزی مدیریت حوزه رودخانه – اصلاح WFD و توسعه ابزار تشخیص جدید و پیش بینی محرک های تنش زا حمایت می کند.

بدون دیدگاه