مقالات ترجمه شده رشته پزشکی ریه یا پولمونولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی ریه یا پولمونولوژی
ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

ترجمه مقاله رمدسیویر برای درمان کووید-19 - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله آب آوری ریه ونارسایی قلبی دیاستولی در دوره قبل از عمل - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آب آوری ریه ونارسایی قلبی دیاستولی در دوره قبل از عمل - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

ترجمه مقاله مواجهه با بیماری کووید ـ 19 در بخش مراقبت های ویژه (ICU) - نشریه اسپرینگر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجربه ما با تشخیص و درمان فتودینامیکی برای سرطان ریه

ترجمه مقاله تجربه ما با تشخیص و درمان فتودینامیکی برای سرطان ریه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعامل بین پاتوژن های تنفسی و مخاط - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله درمان ترکیبی سفتریاکسون در برابر مونوتراپی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان ترکیبی سفتریاکسون در برابر مونوتراپی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله لیپومای اندوبرانشی (Endobronchial lipoma) و تنگی نفس پیش رونده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله لیپومای اندوبرانشی (Endobronchial lipoma) و تنگی نفس پیش رونده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله سیکلوپس برای تحویل آمینوگلیکوزیدها به ریه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیکلوپس برای تحویل آمینوگلیکوزیدها به ریه ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20