تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل معیارهای ایمپالس اسیلومتری پارامترهای مدل دستگاه تنفسی و کارکرد ریه – نشریه BMC

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل معیارهای ایمپالس اسیلومتری پارامترهای مدل دستگاه تنفسی و کارکرد ریه در کودکان مبتلا به اختلال مجاری هوایی کوچک و سالم در یک دوره 2 ساله
عنوان انگلیسی: Analysis of impulse oscillometric measures of lung function and respiratory system model parameters in small airway-impaired and healthy children over a 2-year period
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2011 نشریه : BMC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.295 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 65 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.595 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 1475-925X
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : 10083
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.64Mb
رشته و گرایشهای مرتبط با این مقاله: پزشکی، پزشکی ریه یا پولمونولوژی، پزشکی کودکان
مجله: BioMedical Engineering OnLine
دانشگاه: گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تگزاس در ال پاسو، ایالات متحده آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
بیس: نیست☓
مفهومی: ندارد☓
پرسشنامه: ندارد☓
متغیر: ندارد☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1186/1475-925X-10-21
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

پس زمینه

روش ها

افراد نمونه

آزمایش IOS

مدل های امپدانس تنفسی

تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Is Impulse Oscillometry System (IOS) a valuable tool to measure respiratory system function in Children? Asthma (A) is the most prevalent chronic respiratory disease in children. Therefore, early and accurate assessment of respiratory function is of tremendous clinical interest in diagnosis, monitoring and treatment of respiratory conditions in this subpopulation. IOS has been successfully used to measure lung function in children with a high degree of sensitivity and specificity to small airway impairments (SAI) and asthma. IOS measures of airway function and equivalent electrical circuit models of the human respiratory system have been developed to quantify the severity of these conditions. Previously, we have evaluated several known respiratory models based on the Mead’s model and more parsimonious versions based on fitting IOS data known as extended RIC (eRIC) and augmented RIC (aRIC) models have emerged, which offer advantages over earlier models.

Methods: IOS data from twenty-six children were collected and compared during pre-bronchodilation (pre-B) and post- bronchodilation (post-B) conditions over a period of 2 years.

Results and Discussion: Are the IOS and model parameters capable of differentiating between healthy children and children with respiratory system distress? Children were classified into two main categories: Healthy (H) and Small AirwayImpaired (SAI). The IOS measures and respiratory model parameters analyzed differed consistently between H and SAI children. SAI children showed smaller trend of “growth” and larger trend of bronchodilator responses than H children. The two model parameters: peripheral compliance (Cp) and peripheral resistance (Rp) tracked IOS indices of small airway function well. Cp was a more sensitive index than Rp. Both eRIC and aRIC Cps and the IOS Reactance Area, AX, (also known as the “Goldman Triangle”) showed good correlations.

Conclusions: What are the most useful IOS and model parameters? In this work we demonstrate that IOS parameters such as resistance at 5 Hz (R5), frequency-dependence of resistance (fdR: R5-R20), reactance area (AX), and parameter estimates of respiratory system such as Cp and Rp provide sensitive indicators of lung function and have the capacity to differentiate between obstructed and non-obstructed airway conditions. They are also capable of demonstrating airway growth-related changes over a two-year period. We conclude that the IOS parameters AX and the eRIC model derived parameter Cp are the most reliable parameters to track lung function in children before and after bronchodilator and over a time period (2 years). Which model is more suitable for interpreting IOS data? IOS data are equally well-modelled by eRIC and aRIC models, based on the close correlations of their corresponding parameters - excluding upper airway shunt compliance. The eRIC model is a more parsimonious and equally powerful model in capturing the differences in IOS indices between SAI and H children. Therefore, it may be considered a clinically-preferred model of lung function.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پس زمینه: آیا دستگاه نوسان‌سنجی تکانه ای یا ایمپالس اسیلومتری (IOS) ابزار ارزشمندی در ارزیابی کارکرد دستگاه تنفسی کودکان محسوب می گردد؟ آسم (A) شایع ترین بیماری تنفسی مزمن در کودکان است. بنابراین، ارزیابی اولیه و دقیق کارکرد تنفسی یکی از موضوعات بالینی مورد توجه در تشخیص، پایش و درمان بیماری های تنفسی در این زیرجامعه می باشد. از IOS برای ارزیابی موفق کارکرد ریه در کودکان با درجه حساسیت و مشخصه بالا نسبت به اختلال مجاری هوایی کوچک (SAI) و آسم استفاده می شود. معیارهای IOS مدل های کارکرد مجاری هوایی و مدار الکتریکی هم‌ارز دستگاه تنفسی انسان برای تعیین شدت این بیماری ها توسعه یافته اند. پیش از این، ما مدل های تنفسی شناخته شده متعددی را بر اساس مدل مید و نسخه های صرفه جوتری را بر اساس تطبیق داده های IOS ارزیابی نمودیم که به عنوان مدل های RIC تعمیم یافته (eRIC) و RIC تقویت شده (aRIC) پدید آمده و مزایای بیشتری را نسبت به مدل های پیشین ارائه می نمایند.

روش ها: داده های IOS از بیست و شش کودک گردآوری شده و در شرایط پیش ازاتساع نایژه (پیش از B) و پس از اتساع نایژه (پس از B) در طی یک دوره 2 ساله مقایسه گشتند.

نتایج و بحث: آیا پارامترهای مدل و IOS قادر به افتراق بین کودکان سالم و کودکان مبتلا به اختلال دستگاه تنفسی هستند؟ کودکان به دو دسته اصلی: سالم (H) و دچار اختلال مجاری هوایی کوچک (SAI) طبقه بندی شدند. معیارهای IOS و پارامترهای مدل تنفسی به تجزیه و تحلیل تفاوت دائمی کودکان H و SAI پرداختند. کودکان SAI روند کوچک تری از رشد و روند بزرگ تری از پاسخ برونکودیلاتور [باز کننده نایژه] را نسبت به کودکان H نشان دادند. دو پارامتر مدل: انطباق محیطی (Cp) و مقاومت محیطی (Rp) شاخص های IOS کارکرد مجاری هوایی کوچک را به خوبی ردیابی نمودند. شاخص Cp شاخص حساس تری نسبت به Rp محسوب می گردد. هم Cp مربوط به aRIC و eRIC و هم سطح راکتانس یا AX مربوط به IOS (که مثلث گلدمن نیز خوانده می شود) همبستگی خوبی را نشان دادند.

نتیجه گیری: مفیدترین پارامترهای مدل و IOS چیست؟ در این مطالعه، ما نشان دادیم که پارامترهای IOS مانند مقاومت در برابر 5 هرتز (R5)، وابستگی مقاومت به فرکانس ( (fdR: R5-R20، سطح راکتانس (AX)، و برآورد پارامترهای دستگاه تنفسی مانند Cp و Rp شاخص های حساس کارکرد ریه را ارائه داده و از ظرفیت افتراق بین شرایط انسداد و عدم انسداد مجاری هوایی برخوردار است. آن ها همچنین قادر به نشان دادن تغییرات وابسته به رشد مجاری هوایی در طی یک دوره دو ساله می باشند. ما نتیجه گیری نمودیم که پارامترهای IOS سطح راکتانس (AX) و پارامتر متشق از مدل eRIC انطباق محیطی (Cp) معتبرترین پارامتر در ردیابی کارکرد ریه در کودکان قبل و بعد از برونکودیلاتور و در طی یک دوره زمانی (2 ساله) می باشند. کدام مدل برای تفسیر داده های IOS مناسب تر است؟ داده های IOS به یک میزان توسط مدل های eRIC و aRIC و بر اساس همبستگی نزدیک پارامترهای مربوطه به استثنای انطباق شنت مجاری هوایی فوقانی مدلسازی شدند. مدل eRIC یک مدل باصرفه تر و دارای قدرت برابر در اخذ تفاوت شاخص های IOS بین کودکان SAI و H است. بنابراین، مدل مزبور را می توان یک مدل بالینی برتر برای کارکرد ریه در نظر گرفت.