ترجمه مقاله ارزیابی اسید سیالیک تام سرم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی اسید سیالیک تام سرم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۶۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی اسید سیالیک تام سرم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم گوارشی و بدون آن
عنوان انگلیسی
Evaluation of serum total sialic acid in moderate COVID-19 patients with and without gastrointestinal tract manifestations
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2022
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.417 در سال 2020
شاخص H_index مجله
51 در سال 2021
شاخص SJR مجله
0.584 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
0040-8166
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2020
کد محصول
12113
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
تایپ شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی، بیماری های عفونی و گرمسیری، پزشکی ریه
مجله
بافت و سلول - Tissue and Cell
دانشگاه
گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه عین شمس، قاهره، مصر
کلمات کلیدی
عفونت SARS-CoV-2، کووید-19، مجاری گوارشی، سیالیک اسید
کلمات کلیدی انگلیسی
SARS-CoV-2 infection - COVID-19 - Gastrointestinal tract - Sialic acid
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.tice.2021.101679
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2. 1. جامعه انسانی مورد مطالعه
2. 2. تعیین مقدار اسید سیالیک تام سرم
2. 3. تعیین مقدار الکترولیت های سرم
2. 4. تحلیل آماری
3. یافته ها
3. 1. داده های دموگرافیکی و بیوشیمیایی بیماران کووید-19 متوسط با و بدون علائم GIT
3 .2. مقادیر سرمی TSA در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون علائم GIT
4. بحث
اظهارات نویسندگان
اظهارات اخلاقی
منابع مالی
دسترسی به داده‌ها
بیان تنازع منافع
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
       
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background It is known that SARS-CoV-2 mostly infects the respiratory system causing pneumonia; although it can also affect the gastrointestinal tract (GIT), which covered with a bi-layer of mucus rich in glycosylated proteins that terminated by sialic acid. Therefore; this study aimed to evaluate serum total sialic acid (TSA) in moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations.

Methods A total of 161 moderate COVID-19 patients without and with GIT manifestations and 50 controls were enrolled into our study. Serum electrolytes levels were measured by using colorimetric or turbidmetric commercial assay kits, while the level of serum TSA was measured by using a commercial ELISA kit.

Results Our results showed that serum TSA level was highly significantly increased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations (81.43 ± 8.91) when compared with controls (61.24 ± 6.41) or even moderate COVID-19 patients without GIT manifestations (69.46 ± 7.03). ROC curve analysis showed that AUC for TSA is 0.84 with 76.2 % sensitivity and 73.7 % specificity in discrimination between moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations. Serum potassium and sodium levels were highly significantly decreased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations when compared with controls or even moderate COVID-19 patients without GIT manifestations; while serum calcium level was found to be significantly decreased in moderate COVID-19 patients with GIT manifestations when compared with controls.

Conclusion Finally, we can conclude that SA plays a crucial role in the pathogenesis of GIT complications associated with COVID-19 and could be a potential biomarker for the COVID-19 gastrointestinal complications.

4. Discussion

Authors concerning mainly with the pathogenesis of COVID-19, as our previous work (Haroun et al., 2021a,b) showed that the increased levels of interferon-γ-induced protein-10 (IP-10), serum amyloid A (SAA), and miRNA-155 among COVID-19 patients. Here, we intended to measure serum TSA in moderate COVID-19 patients with and without GIT manifestations to investigate its roles in the pathogenesis of COVID-19 disease and its GIT complications. Our results revealed that the mean levels of TSA were significantly increased among moderate COVID-19 patients with GIT manifestations as compared with controls or even with mild COVID-19 patients without GIT manifestations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

سابقه و هدف: به خوبی روشن است که SARS-CoV-2 غالبا سیستم تنفسی را آلوده می‌نماید و باعث ایجاد ذات‌الریه می‌شود؛ با این حال، این بیماری همچنین می‌تواند بخش‌ هایی از مجاری گوارشی (GIT) را که پوشانده شده با مخاط دو لایه‌ی غنی از پروتئین های قنددار ختم شده به ریشه‌ی اسید سیالیک است درگیر نماید. بنابراین، این مطالعه با هدف ارزیابی اسید سیالیک تام سرم (TSA) در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم GIT و بدون آن انجام شد.

روش مطالعه: در مجموع 161 بیمار مبتلا به کووید-19 متوسط با و بدون داشتن علائم GIT و 50 گروه کنترل وارد مطالعه ی ما شدند. در حالیکه مقدار الکترولیت های سرم با استفاده از کیت های سنجش تجاری رنگ سنجی یا کدورت ‌سنجی اندازه گیری شد، مقدار TSA سرم با استفاده از کیت تجاری ELISA تعیین گردید.

یافته ها: نتایج ما نشان داد که مقدار سرمی TSA در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با علائم گوارشی (91/8±43/81) به طور شدیدا معناداری در مقایسه با کنترل (41/6±24/61) یا حتی بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط بدون علائم گوارشی (03/7±46/69) افزایش یافت. تجزیه و تحلیل منحنی ROC مشخص کرد که AUC برای TSA برابر 84/0 با یک حساسیت 2/76 درصدی و اختصاصیت 7/73 درصدی در تمایز بین بیماران کووید-19 متوسط با و بدون عوارض گوارشی بود. مقادیر سدیم و پتاسیم سرمی به طور کاملا معناداری در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با عوارض گوارشی نسبت به کنترل یا حتی بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط بدون عوارض گوارشی کاهش نشان داد؛ با این حال، مقدار سرمی کلسیم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط همراه با عوارض گوارشی فقط نسبت به کنترل کاهش داشت.

نتیجه‌ گیری: در نهایت، استنتاج می‌شود که SA نقش مهمی در ایجاد عوارض گوارشی مرتبط با کووید-19 دارد و می‌تواند یک نشانگر زیستی بالقوه برای عارضه ی گوارشی در این بیماری باشد.

4. بحث

ما در رابطه با پاتوژنز کووید-19، در مطالعه‌ی قبلی خود (Haroun و همکاران، a,b2021) نشان دادیم که مقادیر پروتئین 10کیلودالتونی القا شده با اینترفرون گاما (IP-10)، سرم آمیلوئید A (SAA) و miRNA-155 در بیماران مبتلا به کووید-19 افزایش می‌یافت. در مطالعه‌ی حاضر، هدف ما اندازه‌گیری TSA سرم در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم گوارشی و بدون آن بود تا نقش‌ اسیدسیالیک تام سرم را در پاتوژنز بیماری کووید-19 و عوارض گوارشی ناشی از آن بررسی کند. نتایج ما نشان داد که میانگین مقادیر TSA در بین بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط دارای علائم گوارشی در مقایسه با گروه شاهد یا حتی بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط بدون علائم گوارشی به طور معناداری افزایش می‌یافت.


بدون دیدگاه