ترجمه مقاله بهبود تعامل، کار گروهی و عمل در زمان وقوع حالت اضطراری ناتوانی در لوله‌ گذاری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بهبود تعامل، کار گروهی و عمل در زمان وقوع حالت اضطراری ناتوانی در لوله‌ گذاری - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهبود تعامل، کار گروهی و عمل در زمان وقوع حالت اضطراری ناتوانی در لوله‌ گذاری، ناتوانی در اکسیژن رسانی (CICO) با بکار گیری CICO به عنوان روش کمک شناختی حفظی
عنوان انگلیسی
Improving communication, teamwork, and action during a ‘‘cannot intubate cannot oxygenate (CICO)’’ emergency: employing CICO as a cognitive aid mnemonic
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2018
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
EDITORIALS
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.278 در سال 2019
شاخص H_index مجله
90 در سال 2020
شاخص SJR مجله
0.894 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
0832-610X
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2019
کد محصول
10699
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی ریه یا پولمونولوژی، بیهوشی
مجله
مجله بیهوشی کانادایی - Canadian Journal of Anesthesia
دانشگاه
گروه بیهوشی، فارماکولوژی و درمان، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1007/s12630-018-1193-0
فهرست مطالب
C: نامش را ببرید و انتقالش دهید
I: برش قریب الوقوع است
C: عمودی برش دهید
O: تکنیک از روی بگو (over-a-bougie technique)
نتیجه گیری
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10699 IranArze     10699 IranArze2

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Anesthesiology, critical care, and emergency medicine share the common goal of safe airway management. While often performed uneventfully, adverse patient anatomy, physiology, or situational acuity can precipitate an airway emergency. The outcome of an airway emergency may result as much from non-technical skills as from technical expertise.1-5 Airway guidelines now highlight the importance of these non-technical skills such as teamwork and effective communication during airway emergencies.6,7

One example of an airway emergency requiring timely and structured teamwork is the rare life-threatening ‘‘cannot intubate, cannot oxygenate’’ (CICO) emergency. The CICO emergency requires immediate transition from tracheal intubation attempts to an emergency front-of-neck airway (eFONA) procedure.6,A While often technically successful, eFONA is frequently performed too late to save the patient from hypoxemic brain damage or death.1,8 This delay may reflect the lack of a vital non-technical skill—i.e., establishing a shared mental model about what is occurring and initiating the predictable next steps required to remedy the CICO emergency.9 Lack of such a shared mental model may be related to: i) the failure to recognize a CICO emergency; ii) once recognized, the failure to promptly and unequivocally declare a CICO emergency to the entire team; and/or iii) once a CICO emergency is declared, the failure to rapidly perform eFONA. Cognitive aids, like checklists, appear to be more effective if they direct action rather than simply listing concerns.10 This article offers a simple mnemonic as a four-part cognitive aid—corresponding to the letters ‘‘CICO’’—that can be easily recalled and summarizes the key sequential steps to identifying and managing the CICO airway emergency

Conclusion

Heureusement, la gestion des voies ae´riennes est habituellement mene´e sans incident. Des difficulte´s peuvent toutefois survenir de manie`re inattendue et de´boucher sur des le´sions du cerveau par hypoxie ou sur un de´ce`s. Notre objectif est de renforcer la se´curite´ des patients et la compe´tence de l’e´quipe en cre´ant un mode`le mental partage´. La me´thode mne´motechnique cognitive de la CICO peut eˆtre utile, mais ne l’est que dans la mesure ou` l’e´quipe s’est re´gulie`rement entraıˆne´e a` faire face a` cette urgence des voies ae´riennes. Il faut rappeler que nous n’avons pas fourni de preuves empiriques que l’aide cognitive « CICO » ame´liore la communication, la performance ou les re´sultats. Nous pensons ne´anmoins qu’utilise´e comme aide cognitive, elle peut aider a` porter une plus grande attention a` l’urgence CICO en proposant une communication structure´e et un outil pour agir inde´pendamment de la spe´cialite´, de la profession ou de l’anciennete´ du membre de l’e´quipe. Nous pensons e´galement que ce format structure´ peut accroıˆtre la confiance, la cohe´sion et la performance de l’e´quipe au cours de la rare urgence d’une CICO.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
علوم بیهوشی، مراقبت های ویژه و اورژانس همگی هدف مشترک مدیریت ایمن مجرای تنفسی را دارند. این عمل به طور معمول بدون مشکل خاصی انجام میشود، اما مواردی نظیر آناتومی ناسازگار بیمار، فیزیولوژی یا وقایع موقعیتی دیگر میتوانند عمل اورژانس مجرای تنفسی را تحت الشعاع قرار دهند. نتیجه عمل اورژانس مجرای تنفسی همان قدر که وابسته به مهارت های غیرفنی است، به مهارت های فنی هم بستگی دارد (1-5). دستورالعمل های ویژه مجرای تنفسی اهمیت این مهارت های غیرفنی نظیر کار گروهی و تعامل موثر در حین عمل اورژانس مجرای تنفسی را پررنگ میکنند (6 و 7).

یکی از مثال های لزوم کار گروهی به موقع و سازمان یافته در عمل اورژانس مجرای تنفسی بروز حالت تهدید کننده حیات؛ «ناتوانی در لوله‌ گذاری، ناتوانی در اکسیژن رسانی» (CICO) است. اورژانس CICO نیازمند اقدام به لوله گذاری سریع از مجرای تنفسی گلو با روش eFONA است (6.A). با اینکه این عمل در اکثر مواقع موفقیت آمیز است اما تاخیر بیش از حد در انجام آن نمیتواند بیمار را در مقابل صدمات هیپوکسمی مغزی یا حتی مرگ محافظت کند (1 و 8). این تاخیر میتواند به خاطر نبود مهارت های غیرفنی حیاتی باشد. برای مثال ایجاد یک مدل ذهنی مشترک از شرایط پیش آمده و آغاز انجام گام های از پیش متصور شده جهت انجام اورژانس CICO (9). نبود چنین مدل ذهنی مشترکی میتواند مربوط به چند عامل باشد: (یک) ناتوانی در تشخیص اورژانس CICO، (دو) پس از تشخیص، ناتوانی در تعامل با کل تیم و اعلام وقوع اورژانس CICO، و/یا (سه) پس از اعلام CICO، ناتوانی در انجام سریع eFONA. کمک های شناختی از قبیل چک لیست ها زمانی موثر هستند که بیشتر راهنمای اعمال باشند تا منعکس کننده دغدغه ها (10). این مقاله یک دستورالعمل حفظی به عنوان یک کمک شناختی مرتبط با حروف CICO معرفی میکند که براحتی قابل یادآوری و خلاصه کردن در چندین گام ساده در مواجهه با حالت اورژانس CICO است.

نتیجه گیری خوشبختانه، مدیریت مجرای تنفسی معمولا بدون رویداد خاصی انجام میگیرد. اما امکان بروز دشواری وجود دارد و میتواند به صدمات هیپوکسمی مغز و یا مرگ بیمار منجر شود. هدف اصلی حفظ جان بیمار و توانایی و صلاحیت تیم در ایجاد یک مدل مشترک ذهنی است. کمک شناختی حفظی CICO میتواند برای تیمی که همواره در حال تمرین اورژانس مجرای تنفسی هستند مفید باشد. مهم تر اینکه ما از ارائه یافته های آماری در رابطه با تاثیر این روش بر ارتقاء عملکرد، تعامل یا نتیجه خودداری کرده ایم. صرفنظر از این مورد عقیده داریم CICO به عنوان یک کمک شناختی (تصویر)؛ قادر به ارائه تعامل سازمان یافته و ابزار عمل بدون توجه به تخصص، حرفه یا تجربه اعضای تیم است. همچنین معتقد هستیم این قالب ساختاری پتانسیل افزایش اعتماد به نفس، همگرایی و عملکرد اعضای تیم در مواجهه با اورژانس CICO را دارد.


بدون دیدگاه