مقالات ترجمه شده رشته پزشکی ریه یا پولمونولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی ریه یا پولمونولوژی
ترجمه مقاله ویروس های تنفسی در بیماران پیوندی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویروس های تنفسی در بیماران پیوندی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بهبود تصاویر رادیوگرافی در بیماران دارای ندول های ریوی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهبود تصاویر رادیوگرافی در بیماران دارای ندول های ریوی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی

ترجمه مقاله تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نوکاردیوز ریوی در بیماری انسدادی مزمن ریه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوکاردیوز ریوی در بیماری انسدادی مزمن ریه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نتایج عملکرد ریوی برای ارزیابی مراقبت فیبروز کیستیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله لوفوموناس بلتاروم و بیماری ریوی تنفسی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله لوفوموناس بلتاروم و بیماری ریوی تنفسی - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فیزیولوژی انقباض ماهیچه های صاف راه های هوایی

ترجمه مقاله فیزیولوژی انقباض ماهیچه های صاف راه های هوایی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8