ترجمه مقاله خصوصیات بالینی بیماران ایزوله گونه های آسپرژیلوز حاصل از نمونه های تنفسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خصوصیات بالینی بیماران ایزوله گونه های آسپرژیلوز حاصل از نمونه های تنفسی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خصوصیات بالینی بیماران ایزوله گونه های آسپرژیلوز حاصل از نمونه های تنفسی: مقایسه aspergillus ریوی مزمن و کلونی سازی
عنوان انگلیسی
Clinical characteristics of patients with Aspergillus species isolation from respiratory samples: Comparison of chronic pulmonary aspergillosis and colonization
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6256
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی ریه یا پولمونولوژی
مجله
بررسی مسائل تنفسی - Respiratory Investigation
دانشگاه
بخش تنفس، NTT مرکز پزشکی توکیو، شیناگاوا، ژاپن
کلمات کلیدی
گونه آسپرژیلوس، آسپرژیلوزیس ریوی مزمن، استعمار آسپرژیلوزیس ریوی مزمن، نمونه تنفسی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- 2- بیماران و روش ها
1-2- طرح بررسی
2-2- تحلیل آماری
3- نتایج
3- بحث و بررسی
5- نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: With advancements in anti-fungal drugs, it has become more important to correctly diagnose chronic pulmonary aspergillosis (CPA); however, it is not easy to distinguish CPA from colonization when Aspergillus species are isolated from respiratory samples. The aim of the study was to clarify the particular clinical characteristics of patients with CPA vs. those with colonization. Methods: We retrospectively reviewed the medical records of 110 patients with Aspergillus species isolation from respiratory samples, to analyze and compare the differences between CPA and colonization of the Aspergillus species. Results: The median age of all analyzed was 71 years (range: 31–92 years); 64 were female (58%). The most frequently cultured Aspergillus species was Aspergillus fumigatus (48.3%), followed by A. niger (29.2%). Thirty patients (27.4%) were diagnosed with CPA, vs. 75 (68.2%) with colonization and 5 (4.5%) with allergic bronchopulmonary aspergillosis. Compared with the colonization group, the CPA group included more males (CPA vs. colonization: 49.3% vs. 13.3%) and subjects with a low body mass index (18.45 kg/m2 vs. 21.09 kg/m2 ). As for the underlying pulmonary diseases, the patients with CPA showed a significantly higher prevalence of sequelae of pulmonary tuberculosis (40% vs. 8%) and a history of thoracic surgery (43% vs. 13%) than those with colonization. Asthma was less frequent in the CPA group than in the colonization group (0% vs. 20%). We found no significantly important underlying extrapulmonary diseases. Conclusions: Patients with CPA display clinical characteristics distinct from those seen in subjects with colonization.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با توسعه داروهای ضدقارچی، تشخیص درست aspergillusis ریوی مزمن (CPA) اهمیت بیشتری یافته است. بهرحال ، تشخیص CPA از کلونی سازی، زمانی که نمونه های aspergillus از نمونه های تنفسی بدست آمده اند، کارآسانی نمی باشد. هدف این بررسی این است که خصوصیات بالینی ویژه بیمارانی که CPA دارند را در مقایسه با آنهایی که کلونی سازی دارند، بوضوح بیان کند.
روش ها: ما براین اساس ، گزارشات پزشکی 110 بیمار ایزوله گونه های aspergillus را از نمونه های تنفسی بازنگری کردیم تا تفاوت بین CPA و کلونی سازی نمونه های aspergillus را تحلیل کرده و مقایسه کنیم.
نتایج: میانگین سنی تمامی موارد آنالیز شده 71 سال(در رده سنی 31 تا 92 سال) بود و 64 نفر (58%) زن بودند. گونه های aspergillus که بیشترین تکرار، کشت یافته بودند ، aspergillus fumigatus (% 3/48) و پس از آن A.niger (%2/29) بود. تعداد سی بیمار (%4/27) تشخیص داده شد که CPA دارند که در مقایسه 75 نفر (%2/68) به همراه کلونی سازی و 5 نفر (%5/4) با آسپرژیلوز برونشیت ریوی بودند. در مقایسه با گروه کلونی سازی، گروه CPA، نرهای کمتری دارد (CPA در مقایسه با کلونی سازی%3/49 در مقایسه با %3/13 و افرادی با یک شاخص توده جسمانی اندک (18/45 Kg/m2 در مقایسه با Kg/m2 09/21 ) بود. چون برای بیماری ریوی، بیمارانی که CPA داشتند، شیوع توالی سل ریوی بیشتری (40% در مقایسه با 8% ) و پیشینه جراحی قفسه سینه بیشتر (43% در مقایسه با %13) به نسبت موارد کلونی سازی داشتند. در گروه CPA، موارد آسم کمتری به نسبت گروه کلونی سازی وجود داشت. (%5 در مقایسه با %20) ما هیچ گونه بیماری مهم قابل توجه خارج ریوی مشاهده نکردیم: بیمارانی که CPA شدند، خصوصیات با ایمنی متمایزی از کسانی که در کلونی سازی بودند، نشان دادند.

بدون دیدگاه